Furesøs økonomi viser overskud på driften

Furesø kommer ud med et regnskab for 2016, hvor kommunen samlet set ender med at bruge 23 millioner kroner mindre af de opsparede midler end budgetteret.

Resultatet skal ses i lyset af, at Furesø, ligesom mange andre kommuner, oplever økonomiske udfordringer på de store serviceområder som ældre, beskæftigelse og voksne med specialiserede behov. Her er der brugt flere penge end oprindeligt budgetteret. 

Når regnskabet alligevel balancerer, skyldes det, at der er brugt færre penge på andre områder såsom integration, hvor kommunen har modtaget færre flygtninge end oprindeligt meldt ud fra Udlændingestyrelsen. Den milde vinter har også givet en besparelse på energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) bemærker, at der både fra politisk og administrativ side har været fokus på budgetbalance, samt at den tætte økonomistyring vil fortsætte med uformindsket styrke i de kommende år.

"Vi har nu et toårigt budget gældende for 2017-2018. Det giver ro til at udvikle kommunen med fokus på borgernes behov. Flere borgere flytter til i de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vores økonomi er klar til at håndtere den udvikling, der vil komme," fortæller Ole Bondo Christensen.

Kommunaldirektør, Christine Brochdorf, slipper heller ikke det faste greb om økonomien på trods af det gode resultat for 2016.

"Vi har iværksat en række omstillingsplaner samt budgetanalyser på de mest udfordrede områder, som har til formål at sikre en langsigtet økonomisk balance. Samtidig vil vi nøje følge udviklingen over året, og vi kommer til at styrke den daglige budgetstyring på de områder, der traditionelt er vanskelige at styre samt sikre et endnu større ledelsesfokus på styringsmulighederne," fortæller Christine Brochdorf.

Alle områder vil i 2017 blive fulgt nøje, men blikket er især rettet mod beskæftigelsesområdet.

"Byrådet har sat en ambition om en meget lav ledighed i Furesø Kommune. Det betyder, at vi skal være endnu dygtigere til at få ledige tilbage i job i en fart og effektivisere vores indsatser betragteligt," slutter Christine Brochdorf.

I de seneste år har Furesø Kommune samtidig iværksat et ambitiøst anlægsprogram, for at kunne leve op til visionen om en attraktiv grøn bosætningskommune. Regnskabet for 2016 viser, at der er forbrugt 174 mio. kr. på udgifter til anlæg, men at der samtidig søges overført over 50 mio. kr. til 2017, så ambitionen bliver holdt på samme høje niveau det kommende år. 

 

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links