Borgermøde 23. februar: Værløse Bymidte skal være en levende bymidte, hvor vi mødes og handler lokalt

Kulturhuset Galaksen
Der kom mange ideer og holdninger på banen, da cirka 45 fremmødte borgere deltog i borgermøde om udvikling af Værløse Bymidte torsdag den 23. februar. De kastede sig kritisk og konstruktivt over en række anbefalinger for Bymidtens fremtid.

Siden efteråret har et udvalg bestående af borgere, interessenter og politikere arbejdet med forslag til, hvordan vi styrker Værløse Bymidte. Udvalget fremlagde på et borgermøde den 23. februar de temaer og ideer, de har arbejdet med. Her fik borgerne mulighed for at bidrage med deres ideer og ønsker indenfor temaerne, så udvalget fik kvalificeret de anbefalinger, der skal sendes videre til Furesø Byråd. 

På borgermødet var der plads til både drøftelser af de større visioner og helt konkrete forslag til, hvordan vi forbedrer oplevelsen for den enkelte kunde. Der var stort fokus på, hvordan Bymidten kan gøres mere synlig i mediebilledet overfor potentielle kunder, og hvordan vi kan udnytte de gode byrum bedre – fx hvordan Den Røde Plads i højere grad kan benyttes til aktiviteter og ikke bare parkeringspladser. 

En stor undersøgelse viste i efteråret, at der er et stort ønske om flere caféer – et ønske, der blev bekræftet på borgermødet. Der var også stor opbakning til forslag om flere aktiviteter, så Bymidten bliver mere levende. Og mere liv kræver tilbud til både børnefamilierne, de unge og de ældre. Der blev konkret talt fx muligheden for torvedage, loppemarkeder, sportsaktiviteter og klatrevægge. Deltagerne gik sammen med udvalgets medlemmer i mindre grupper, og her blev bl.a. sammensætningen af butikker drøftet. Der var ønsker om at tiltrække et bredere udbud af butikker, så der fx også er tilbud til de unge, samtidig med at åbningstiden blev drøftet. 

Alle kommentarer og input fra mødet bliver nu givet videre til udviklingsudvalget, der på deres næste møde den 13. marts konkluderer, hvilke anbefalinger, der skal gives videre til byrådet ift. udvikling af Værløse Bymidte. 

Fakta

Politikere i udvalget: Ole Bondo Christensen (A), Gustav Juul (V), Preben Sandberg Pettersson (A), John Ingemann Allentoft (C) og Helle Katrine Møller (C)

Borgere i udvalget: Camilla Hovard, Annette Schou Henrik Steenstrup, Mogens Daniel Bruun, Morten Mathiesen, Henning Kornbo, Monica Lund Stocholm, Tina Østergaard

Udviklingsudvalget er rådgivende overfor byrådspolitikerne. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger indenfor emnet i fagudvalg og byråd.

 

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Gustav Juul
Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk
Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

John I. Allentoft
Stiager 2
3500  Værløse
Mobil: 7216 4999
E-mail: jal@furesoe.dk