Udvalgsformand takker for høringssvar om 'Spejdergrunden'

I slutningen af marts sendte Furesø Byråd et lokalplanforslag om kontorbyggeri med boliger på Kollekollevej 31-39 i høring blandt kommunens borgere. Nu skal Miljø-, Plan- og Teknikudvalget drøfte borgernes høringssvar, der blandt andet handler om størrelsen af byggeriet, trafikforhold mm.

Den offentlige høring af forslag til Lokalplan 132 for kontor- og boligbebyggelse på Kollekollevej er nu slut. På grund af områdets meget stationsnære beliggenhed mellem S-banen og Kollekollevej har målet været at skabe rammerne for et kontorbyggeri – evt. med boliger på øverste etage. Tanken var, at byggeriet skulle signalere ankomst til byens centrum og visuelt indsnævre oplevelsen af vejen og nedtone vejens præg af gennemfartsvej.

Høringen resulterede i 29 høringssvar - et gennemgående tema er, at bygningen vurderes som værende for høj i forhold til de omgivende byggerier.  Nogle nævner også, at der kan være udfordringer ved de trafikale forhold. Grunden ejes af Furesø Kommune, men skal sælges. Dette sker gennem et offentligt udbud, hvor kommunen ved valg af tilbud vil lægge vægt på, at byggeriets udformning tilpasses bygningens placering.

Udvalgsformand John Ingemann Allentoft (C) ser frem til at nærlæse alle høringssvarene, men allerede på baggrund af den offentlige debat føler han sig overbevist om, at der kommer til at ske ændringer i lokalplanen.

”I Furesø Kommune lægger vi vægt på, at vi får et byggeri af høj arkitektonisk og miljømæssig kvalitet, der i omfang og udformning forholder sig bevidst til omgivelserne” udtaler formanden og tilføjer: ”Inden vi byder grunden ud skal vi have fundet en afbalanceret løsning på byggeriets højde og drøjde. De ændringer, som vi finder frem til, skal være til gavn for byggeriet såvel som for lokalområdet”.

Forvaltningen behandler nu høringssvarene nøje, og det samlede materiale bliver forelagt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget efter sommerferien, så beslutningen om en endelig lokalplan kan træffes på bedst mulige grundlag.

Fakta - Tidsplan 

  • 29. marts 2017: Byrådet vedtager at sende forslag til Lokalplan 132 med tillæg 14 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring frem til 28. maj 2017. 
  • 31. marts: Naboorientering og orientering til høringsparter 
  • 28. maj 2017: Høringsfrist 
  • Sommer 2017: Politisk behandling af høringssvar / endelig behandling af forslag til Lokalplan 132 
  • Sommer / efterår 2017: Området udbydes til sal
  • Følg processen på www.furesoe.dk/kollekollevej 
 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen