Playmaker skal bygge bro mellem skoler og foreningsliv

Furesø Kommune har ansat en playmaker, der skal styrke og udvikle samarbejdet mellem skoler og foreningsliv til gavn for elevernes læring og trivsel.

Som led i folkeskolereformen skal skolerne i højere grad inddrage det omgivende samfund. Virkeligheden skal ind i skolen og skolen skal ud i virkeligheden. I skoleverdenen hedder det åben skole, og det praktiseres allerede ved at Furesøs foreninger spiller en aktiv rolle i at samarbejde med skolerne. Den 1. maj tog Ida Stenum Poulsen fat på arbejdet som playmaker i Furesø Kommune, hvor hun netop skal understøtte og videreudvikle dette samarbejde.

Kan en idrætsforening bidrage til undervisningen i matematik?

"Svaret er ja", siger Peter Thomsen, leder på Lille Værløse Skole, der har været med til at sammensætte playmaker-stillingen, der både består af playmakeropgaver og timer som lærer på Lille Værløse Skole. Peter Thomsen forklarer: "Man kan sagtens forestille sig, at den lokale orienteringsklub i samarbejde med lærerne kan lave et tværfagligt forløb i matematik og natur/teknik, hvor eleverne lærer f.eks. at bruge kompas, læse kort og at udregne distancer. Eller at eleverne som led i dansk og historie, i samarbejde med lokale museer, medborgerforeninger m.fl. er med til at skabe lokalhistorien ved at lave interviews, filmoptagelser og billeder". 

Furesø Kommunes nye playmaker medvirker til, at eleverne i Furesø Kommune får endnu flere forløb, der inddrager det lokale forenings- og kulturliv. 

Et aktivt og alsidigt fritidsliv

"I Furesø Kommune har vi et aktivt og alsidigt foreningsliv med mange engagerede frivillige, som siden skolereformens start har set muligheder og givet inspiration til den åbne skole. Men i byrådet har vi - ligesom i de lokale foreninger og skoler, har haft ønske om at styrke samarbejdet yderligere", siger Henrik Poulsen, formand for Børne- og Skoleudvalget

I forbindelse med udmøntningen af budget 2017 blev der derfor afsat særskilte midler til den åbne skole og udvikling af nye partnerskaber til gavn for elevernes læring og trivsel. I samarbejde med et udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget blev det i starten af året besluttet, at en del af midlerne skulle anvendes til ansættelse af en såkaldt playmaker. 

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu har skabt et solidt udgangspunkt for at udvikle og understøtte læringsforløb, events og projekter på tværs af skoler og foreninger, så vores børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt", slutter Henrik Poulsen.

 

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190