Over 100 til gåtur på Farum Hovedgade

Gåtur på Farum Hovedgade maj 2017
Godt vejr, en megafon og en elsket gammel gade. Det er elementerne, der skal til for at få over 100 borgere til at iføre sig de gode travesko og gå med på en tur ad Farum Hovedgade. Her var der rig lejlighed til at blive klogere på den forestående renovering.

De mange interesserede borgere mødtes med Furesø Kommune, entreprenøren og dialoggruppen bag projektet ved skulpturparken, hvor arbejdet med at renovere gaden begynder om ganske få uger. Borgmester Ole Bondo Christensen måtte bruge megafon for at byde alle velkommen, og han benyttede lejligheden til at takke især dialoggruppen for den store indsats. Dialoggruppen, der er sammensat af lokale borgere og erhvervsdrivende, har været en del af planlægningsarbejdet siden februar 2015.

En gade er ikke bare en gade. Farum Hovedgade er også et byrum, hvor det skal være rart at færdes og mødes, og hvor vi respekterer vores mange kultur- og naturværdier. Og så skal det være trygt for alle trafikanter at færdes. Derfor skal hastigheden være lav. Dét er udgangspunktet for renoveringen af Farum Hovedgade. Og det var også temaet for de fleste af aftenens spørgsmål, der blandt andet gik på oversigtsforhold, trafiksikkerhed i forbindelse med udkørsel på hovedgaden, og hvordan man fortsat kan sikre det grønne islæt i gadebilledet.

Forholdene for de bløde trafikanter skal forbedres, og planen om at adskille cykelsti og vejbane med kantsten faldt i god jord. Samtidig bliver fodgængerfelterne lavet, så gående ikke skal ned på vejbanen. Bilisterne vil til gengæld opleve, at de skal 'op over' fodgængerfeltet - hvorved det sikres, at hastigheden holdes nede.

Gåtur på Farum Hovedgade 4. maj 2017

De mange fremmødte fik også mulighed for at hilse på Brian Petersen fra entreprenørfirmaet Zacho-Lind, der i løbet af året bliver et kendt ansigt i hovedgaden.

"Jeg er glad for, at så mange tog imod tilbuddet om at blive klogere på det nye byrum, der vil blive skabt i Farum Hovedgade. Der var også stor deltagelse på de to borgermøder, vi har holdt i forbindelse med udviklingen af helhedsplanen for hovedgaden. Vi bygger ikke bare nye veje og huse. Vi skaber en by, der er rar at færdes i, og jeg glæder mig meget til at følge arbejdet - og ikke mindst til at se resultatet," siger Ole Bondo Christensen efter gåturen torsdag.

Kommunen vil nu følge op på de spørgsmål, som blev fremført på mødet, og Farum Hovedgades beboere, erhvervsdrivende og grundejere vil blive orienteret via Digital Post forud for arbejdet på den etape, der får størst indflydelse på dem.

Et historisk tilbageblik på Farum Hovedgade

Vejnettet nord for Farum Landsby er stjerneformet og kan relateres til udskiftningen omkring år 1800. Der er fundet arkæologiske spor efter bebyggelse tilbage fra oldtiden, hvor bosættelsen er startet ved den vestlige ende af Farum Sø. Omkring bronzealderen er bebyggelsen flyttet østpå, til der hvor Farum Landsby ligger i dag.

I 1906 sker der store forandringer i Farum. Indenfor samme år kommer både jernbanen og telefonen til Farum, og den markante bygning for A/S Slangerupbanens Oplands Bank på hovedgaden opføres. Byen kloakeres 1911-12, og i 1913 elektrificeres Farum Landsby. Herefter vokser en ny stationsby op ca. en kilometer øst for Farum Landsby, med de til en stationsby hørende bebyggelser. Disse to dele er siden vokset sammen, og det betyder, at byen omkring Farum Hovedgade i dag har præg af såvel landsby og stationsby. Dette betyder også, at bebyggelsen langs Farum Hovedgade fremstår som et meget varieret byrum med mange perioder og byggeskikke repræsenteret.


Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links