Modersmålsundervisning i skoleåret 2017 – 2018

Undervisning. Foto: Colourbox
Undervisning i modersmål er et gratis tilbud til elever fra 1. – 9. klasse, der forsørges af en person, der bor i Danmark, men er statsborger i et andet EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island. Tilbuddet gælder også for elever, hvor der tales grønlandsk eller færøsk i hjemmet.

Furesø Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever, som

  • forsørges af en person, der bor i Danmark og som har statsborgerskab i et EU- eller EØS-land
  • hvor der tales færøsk eller grønlandsk i hjemmet
  • går i 0. – 9. klasse

Find tilmeldingsskema til modersmålundervisning.

Tilmeldingsfrist er mandag den 6. juni. 

Vil du vide mere? Så kontakt Trine Bæk Reedtz - konsulent for tosprogede, via mail tbr1@furesoe.dk. 


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
E-mail: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Find Center for Dagtilbud og Skole på Krak

 

Relevante links