Skoleelever sætter strøm til idéerne

Med innovation på skoleskemaet har et valghold på Hareskov Skole samarbejdet med Hareskov Elektric om innovation og nye måder at få og forfine ideer på.

14 elever fra 8-9. klasserne på Hareskov Skole har hele foråret haft valgfaget "Innovation", hvor de med virksomheden Hareskov Elektric som case har arbejdet med nye løsninger, der kan optimere hverdagen og fremtiden.

Valgfagsprojektet er en udspringer af den task force, som Furesø Byråd nedsatte for at øge samarbejde mellem skoler og virksomheder i Furesø, hvor både direktøren for Hareskov Elektric, Jesper Glyb, og viceinspektør fra Hareskov Skole, Claus Ibsen, sidder. 

"Det har været vigtigt for task forcen, at vi får etableret nogle pilotprojekter og afprøvet, hvilke former for samarbejde der giver mening for både virksomheder, elever og lærere. Eleverne fra Hareskov har vist, at vi kan få nogle virkelig spændende og kreative bud på nye løsninger ud af sådanne samarbejder", siger Jesper Glyb fra Hareskov Elektric.

Innovative processer på skoleskemaet

Som kulmination på projektet præsenterede eleverne mandag deres løsningsforslag og ideer for Jesper Glyb og viste, at elevernes idéer spænder fra brugen af 3D-printere til apps, hjemmesider og spil. Processen har været udfordrende og meget lærerig for eleverne, vurderer valgholdslærerne Jimmy Nyvang Rasmussen og Simon Thorup. De har ført eleverne gennem fire faser - en analyse af virksomheden og lokalområdet, idegenerering, en innovativ fase og endelig, hvordan de nye ideer skal præsenteres og føres ud i livet.

"Vi har gjort det tydeligt for eleverne, at når man arbejder med innovative processer, er der aldrig kun én løsning eller ét facit, og det er tilladt at begå fejl - og disse fejl er sågar en vigtig del af processen", fortæller Simon Thorup. 

Undervisningen har igennem hele forløbet været kendetegnet ved, at der arbejdes med udgangspunkt i lokalområdet, og at der arbejdes kreativt, innovativt og iværksættende, samt at projekterne skaber nytteværdi for andre end eleverne selv. Efter sommerferien blænder Hareskov Skole op for endnu et halvårligt innovationsprojekt, hvor et nyt valghold vil bygge videre på det nuværende holds erfaringer. 

Mere samarbejde på vej

Task Forcen blev nedsat i slutningen af 2015 og arbejder frem til slutningen af 2017 på at skabe gode og værdifulde samarbejdsforløb mellem skoler og virksomheder i Furesø til gavn for både virksomhederne og for elevernes læring og fremtidige uddannelses- og karrierevalg. 

"Sidste år skete det gennem et samarbejde mellem Kolle Kolle og Ll. Værløse Skole. Begge eksempler viser nytten ved, at skoler og erhvervsliv åbner sig for hinanden", vurderer task forcens formand, Henrik Poulsen (A). 

"Folkeskolereformen har med den åbne skole sat fokus på, at skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen. Det er netop denne vekselvirkning, vi med task forcen har fået et forum for at tale i gang og udleve i konkrete projekter. Og i Furesø Kommune er vi så heldige at have nogle stærke og engagerede virksomheder, der har haft mod på at kaste sig ind i samarbejdet", siger han.

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Hareskov Skole

Poppel Allé 6
3500  Værløse
Tlf.: 7235 7200
Hjemmeside: hareskovskole.dk

Find Hareskov skole på Krak

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008