Furesøborgere taler varmest for deres kommune

70 års dagen for Danmarks befrielse blev fejret med taler, historisk udstilling, "Mission spion" og masser af fly man kunne se både indefra og ude fra. Høj solskin og ca. 10.000 personer der valgt at lægge vejen forbi. Foto: Flemming Schiller
Furesøborgerne er glade for at bo, hvor de bor, og de fortæller gerne andre om det. Furesø er således den kommune i landet, hvor flest indbyggere vil anbefale andre at flytte til.

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk som bekendt til. Derfor er der glæde på rådhuset, når 95 procent af kommunens egne borgere vil anbefale Furesø Kommune til andre. Furesø ligger dermed på førstepladsen over, hvor attraktive kommunerne opleves. Høj tilfredshed med den kommunale service ser ud til at være en af årsagerne, idet furesøborgerne placerer kommunens service som den sjette bedste i landet.

Resultatet fremgår af en kortlægning baseret på 7500 telefoninterviews, som analysebureauet Epsi Danmark har gennemført i landets 98 kommuner i sidste halvår af 2016.

"Vi ligger midt i det grønne med smuk natur., og alligevel er vi tæt på hovedstaden. Det er et kæmpe aktiv for kommunen", siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der også peger på, at Furesø er kendetegnet ved et rigt foreningsliv, mange kultur- og fritidstilbud, et skolevæsen i den nationale top fem, gode daginstitutioner og en god ældrepleje.

Nye borgere kommer til

"For godt fire år siden vedtog et samlet byråd en vision for Furesø, hvor kursen blev lagt: "Vi skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne oplever en god service og bliver inddraget i kommunens udvikling. Visionen er stadig et godt pejlemærke for at gøre Furesø til en endnu bedre kommune," siger Ole Bondo Christensen.

I 2015 rundede kommunen 40.000 indbyggere og nye byudviklingsprojekter er på vej inden for rammerne af kommunens nye arkitektur- og byrumspolitik.

"Vi skal udvikle Furesø med omtanke og med respekt for vores natur- og kulturværdier. Vi har brug for flere senioregnede boliger og tidssvarende ungdomsboliger. Vi skal sikre en god borgerinddragelse ved kommunens fremtidige udvikling, og vi skal sikre de nødvendige investeringer i infrastruktur, skoler, dagtilbud, kulturtilbud og ældrepleje," fortæller Ole Bondo Christensen.

Kipper med flaget

At målingen fra analysebureauet Epsi Danmark bliver præsenteret i tiåret for kommunesammenlægningerne landet over, giver i Furesø blot endnu mere grund til at kippe med flaget. Efter en svær start er der kommet styr på økonomien, skatten er sat ned, og Furesø har de seneste år ligget i top, når det handler om at tiltrække nye borgere og børnefamilier. Samtidig har Furesø de seneste fire år været udpeget som den mest erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland.

"Vi har brugt de sidste ti år på at forene to meget selvstændige bysamfund fra et svært udgangspunkt, hvor meget har handlet om at sikre orden på Furesøs økonomi. Når Furesøs borgere anbefaler kommunen til venner og bekendte, ser jeg det som et udtryk for, at udfordringerne fra kommunesammenlægningen ligger bag os. Vi har et godt politisk samarbejde om at udvikle Furesø som et godt sted at bo og leve, siger Ole Bondo Christensen.

Fakta

Undersøgelsen ' Tilfredshed og anbefaling af danske kommuner 2016' viser, at borgernes tilfredshed med kommunernes service overordnet set er relativ lav, men at der trods det er en god vilje til at anbefale kommunerne blandt borgerne. Placeret på et indeks 100 er tilfredsheden med den kommunale service på 71,3 og anbefalingsgraden på 95% i Furesø Kommune.

Læs mere om undersøgelsen på www.epsi-denmark.org/report/kommuner-2016/


Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser