Borgere skal have én plan

Borgere og familier, der har brug for hjælp ved arbejdsløshed, sygdom, misbrug eller støtte til børnene, får mere overskud i hverdagen, når de forskellige indsatser bliver samlet i én plan.

Furesø Kommune griber nu til nye måder at organisere arbejdet med omkring 150 borgere og familier, der har det tilfælles, at de får hjælp fra flere forskellige fagområder i kommunen. Med ændringen gør Furesø gavn af sin status som frikommune, der giver Furesø og otte andre kommuner mulighed for på forsøgsbasis at udfordre kommunernes eksisterende rammer og rutiner, der er bundet op i lovgivningen.

"Helt grundlæggende vil og skal vi gøre det på nye måder, når det handler om at hjælpe vores hårdest prøvede borgere. En forælders evne til at forsørge sig selv og have en stabil hverdag er afgørende for, at hele familien får en bedre trivsel. Derfor er det vigtigt, at vi i det videre arbejde sætter beskæftigelse øverst og laver én plan for borgeren, der samler alle aktiviteter under en fælles målsætning. Det er her, det hele begynder" siger Preben Sandberg Pettersson (A), formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Furesø Kommune.

Det er kommunen, der skal koordinere de forskellige indsatser for borgeren og familien og ikke omvendt. Derfor bliver kontakten med kommunen for disse borgere nu samlet ét sted på tværs af Jobcenteret, socialområdet og sundhedsområdet. En familie med behov for hjælp og støtte til for eksempel behandling for et misbrug, sygdom, børnenes trivsel og skolegang vil nu sammen med kommunen kunne få én samlet plan på tværs af de forskellige sektorer og lovgivninger. Det betyder, at de specifikke indsatser hurtigere kan sættes i gang og borgeren vil opleve, at kommunen gør en samlet indsats, der kan mærkes for den enkelte. De lange sagsgange bliver forkortet, og muligheden for at skabe forandring for borgerne i hverdagen, der kan øge livskvaliteten og mulighederne for varig beskæftigelse, bliver forbedret.

Kommuner ser til Furesø

Den tværorganisatoriske enhed, der skal skabe sammenhæng for borgerne, er i første omgang etableret for omkring 150 udvalgte borgere med fokus på at hjælpe borgerne i beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsen kan gradvist udvides til at omfatte flere borgere, efterhånden som erfaringerne med de første sammenhængende planer bliver gjort. Den nye organisering vækker stor interesse fra andre kommuner, fordi det netop tester mulighederne i at fjerne de formelle lovmæssige barrierer, der er for at koordinere indsatserne bedst muligt for personer med behov for hjælp flere steder fra.

"Kommunens opdeling i fagområder skal ikke i sig selv stå i vejen for løsningen. Vi skal derimod sætte os sammen med borgeren og knytte indsatser sammen, så vi i fællesskab gør borgeren i stand til at være en aktiv medspiller med egne ressourcer på vejen mod et mere selvhjulpent liv," siger Susanne Mortensen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Furesø Kommune.

"Vi har at gøre med personer, hvor første skridt ofte er at få behandlet psykiske lidelser som angst og depression, alvorlige sygdomme og stofmisbrug, men hvor vejen tilbage til et job skal tegnes klart fra start. Sundhed og evnen til at tage vare på sig selv er midler til målet om at komme i beskæftigelse. Det er en økonomisk god investering, selv når jobparatheden kan have lange udsigter, og det skal vi anerkende," tilføjer hun.


Kontakt

Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Susanne Mortensen
Gruppeformand for Konservative

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 52 67 52 53
E-mail: smo@furesoe.dk
Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links