Nyt grønt indtryk i Farum Hovedgade

Ved Farum Hovedgade 52, Står i belægningen, mistrives og er i dårlig vækst
Som et led i renoveringen af Farum Hovedgade vil nogle af de gamle træer blive fjernet, men nye er på vej.

Med en samlet længde på 1,4 km Farum Hovedgade en af Farums længste og mest bemærkelsesværdige gader og det grønne opleves overalt med træer og hække. Gadens historiske karakter er et væsentligt omdrejningspunkt for renoveringen. Nu bliver der plads til cykelsti og fortov, der er adskilt fra kørebanen hele vejen – og bilernes hastigheden sættes ned. Farum Hovedgade skal fortsat være et smukt og ikke mindst grønt gaderum.

Ikke alle træer har det lige godt

"Visse steder er de nuværende træer plantet direkte i gadebelægningen. De dårlige levevilkår hæmmer væksten. Visse vokser ind over tage mv. på de bagvedliggende historiske huse, og deres rødder ødelægger belægningen. Derfor er vi nødt til at fjerne en del træer i forbindelse med renoveringen", fortæller Niels Thygesen, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune.

"Men Farum Hovedgade skal fortsat være en grøn gade. Ønsket er at få træerne, naturen og det grønne ind i byen med beplantning og træer i såvel private haver som på kommunale arealer. Vi vil supplere med nye træer i gaden i samarbejde med grundejerne, når belægningsarbejdet er færdigt, så Farum Hovedgade også i fremtiden fremstår som et grønt og smukkere byrum", slutter Niels Thygesen.

Derfor renoveres Farum Hovedgade

I dag lider trafiksikkerheden under en gammel og ujævn belægning og et smalt gadeforløb. En undersøgelse har tidligere vist, at 4 ud af 10 brugere oplever hovedgaden som decideret utryg at færdes i pga. bilisternes høje hastighed og de meget smalle cykelstier og fortove. Furesø Kommune vil med renoveringen bevare charmen ved hovedgadens karakter af landsby mod vest og stationsby i øst. Målet er at skabe nyt liv i et gammelt byrum. Hovedgaden skal være smuk, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær. 

Det skal være trygt for alle at færdes i Farum Hovedgade: Børnene skal trygt kunne cykle til skole, man skal kunne gå med en rollator uden at skulle løfte den over brosten og ujævn belægning og man skal kunne cykle til og fra arbejde uden at komme i karambolage med bilisterne. 

Fakta

Principper for beplantning og parker på Farum Hovedgade - Furesø Byråd vedtog i april 2016 blandt andet:

  • at bymiljøet i hovedgaden skal have en udpræget grøn karakter i kraft af en helhedsskabende, karakterfuld og rumskabende beplantning
  • at bevaringsværdig beplantning bevares og erstattes ved eventuel død eller nødvendig fældning 
  • at træer langs eller i det offentlige rum skal fremtræde med krone med naturlig form
  • at der i gaden og på private arealer foran husene ikke må plantes træer eller anden beplantning, der skærmer for husene. 

Planerne for renovering af Farum Hovedgade er blevet til i et tæt samarbejde mellem kommunen og en dialoggruppe af borgere og virksomheder i Farum Hovedgade.


 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links