Festlig indvielse af Supercykelstien Værløseruten

Cykel på cykelsupersti
Forbedret infrastruktur til cyklister får flere til at cykle. Derfor indviede Furesø Kommune sammen med Supercykelstierne den nye supercykelsti Værløseruten C 82 på Fiskebækvej og Ballerupvej den 30. juni. Fredagen startede med en fest, da Værløseruten fik tildelt titlen som supercykelsti, og præmier blev uddelt til de lokale vindere af konkurrencen Vi cykler til arbejde.

”Cyklister klæder sig på til vejret, ” sagde borgmester Ole Bondo Christensen, da det blev overvejet, om åbningen af Supercykelstien Værløseruten skulle udsættes på grund af en regnfuld vejrudsigt. Så programmet blev fastholdt, og det var en festlig cykelkaravane, der i tørvejr og med borgmesteren i spidsen tidlig fredag morgen cyklede fra Farum mod Værløse. Byrådsmedlemmerne Per Kattrup (A) sendte cykelkaravanen afsted, og Heidi Storck (UP) var med på turen. 

Der var indlagt flere stop på turen mod Værløse, hvor trafikingeniør Hanne Dam Christensen fortalte om de forbedringer, der er sket på cykelstien, for at den kan blive kaldt supercykelsti. Alle forbedringerne medvirker til at øge fremkommeligheden for cyklister og øge trygheden for både cyklister, fodgængere og buspassagerer, samt til at øge fleksibiliteten på rejsen ved at sørge for gode cykelparkeringsmuligheder ved stationer og større busstop. Her anvendes blandt andet Furesø cykelstativet, hvor man kan låse stellet fast til cykelstativet på to måder. 

Tommy Hagstrøm, medarbejder i Furesø Kommunes planafdeling, førte selskabet til hjørnet af Kirke Værløsevej-Fiskebækvej med sin musikcykel. Supercykelstisekretariatet stod klar med festpyntet pavillon, gourmet-kaffe og croissanter til deltagerne, og borgmester Ole Bondo Christensen uddelte sammen med de lokale cykelhandlere præmier til vinderne af den lokale ”Vi cykler til arbejde” konkurrence:

  • Novo Nordisk - præmier sponsoreret af Hareskov Cykler
  • Holdkaptajn Susanne Hansen, Sprogcenteret - præmie sponsoreret af Velo Pavé
  • By og Miljø fra Furesø Kommune - præmier sponsoreret af Fri Bike i Farum

Efter præmieruddelingen blev den orange snor klippet, til stor applaus og musik.

"Enhver anledning til fest bør udnyttes, også når det handler om at få flere op på cykelsadlen. Jeg er meget glad for, at Furesø Kommune er så aktiv i Supercykelsti-sammenhæng, så vi nu har to supercykelstier i kommunen. Vi ved fra vores egne og andres cyklistundersøgelser, at gode forhold for cyklisterne både med hensyn til cykelstierne og cykelparkeringen får flere til at cykle eller kom-binere cyklen med tog og bus. Det reducerer trængslen og er godt for klimaet," siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

Elcykel baner vej

Aasted ApS er en af Furesø Kommunes største virksomheder. Her er Annette Nielsen ambassadør for Supercykelstierne. Annette Nielsen har fået stillet en el-cykel til rådighed i forbindelse med færdiggørelsen af flere supercykelstier her i foråret, og det har banet vej for cykling i hverdagen.

"Jeg er virkelig blevet motiveret til at cykle på arbejde, trods den relativt lange afstand fra min bopæl i Frederikssund. Elcyklen gør det bare mere behageligt og tillokkende at cykle længere distancer. Jeg er blevet så glad for elcyklen, at jeg har valgt at købe den med det formål at cykle på arbejde 2-3 dage om ugen - i stedet for at tage bilen. Der er gode cykelstier fra Frederikssund via Slangerup til Farum - og det er en dejlig start på dagen at tage cyklen på arbejde. Samtidig får jeg motion, og så behøver jeg ikke gå i fitness center, fortæller Annette Nielsen fra Aasted ApS.

Faktaboks: Hvad har vi lavet på Værløseruten?

  • Cykelstien er blevet gennemgående ved sidevejene, dvs. kantsten er fjernet og stien udjævnet og afmærket med blå cykelbane.
  • Sikkerhed og fremkommelighed for cyklister og gående er forbedret i lyskryds.
  • Flere busstoppesteder er forbedret med fremrykket perron, så passagererne ikke står direkte ud på cykelstien.
  • Ved flere busstoppesteder er etableret bedre og overdækket cykelparkering med mulighed for at låse sin cykel fast. Det gælder også cykelparkeringsforholdene på Værløse Station.
  • På Fiskebækvej ved indkørsler til villaerne er etableret en lille afmærkning for at øge sikkerheden for cyklisterne, således at de holder større afstand til indkørslerne.

Hvad er en supercykelsti?

Supercykelstierne er et net af særligt gode cykelstier, hvor der er foretaget for-bedringer for at sikre fremkommelighed, komfort og tryghed for cyklisterne, under sloganet "hurtigst og bedst fra A til B". Læs mere på www.supercykelsti.dk

Værløse-ruten C 82 ligger på Fiskebækvej og Ballerupvej og forbinder dermed Farum og supercykelstien Farum-ruten med supercykelstien Ring 4 ruten via erhvervsområdet i Ballerup. Værløse-ruten er et samarbejdsprojekt mellem Furesø og Ballerup Kommuner samt Supercykelstisekretariatet. Den statslige Cykelpulje har støttet projektet med 50 % af omkostningerne.

Furesø Kommunes indsats for grøn mobilitet fokuserer på at forbedre fremkommeligheden og reducere trængslen, samtidig med at energiforbruget reduceres. Læs om Furesø Kommunes cykelindsats på www.furesoe.dk/grønmobilitetKontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links