Revisionen roser Furesø Kommunes håndtering af økonomi og administration

Furesø har fået endnu en ting at fejre i året for kommunens 10-års jubilæum. Der var nemlig ros hele vejen rundt, da revisionen aflagde sin beretning, som økonomiudvalget behandlede onsdag.

Ifølge revisionen har kommunen udvist sparsommelighed og sammenhængende økonomistyring, ligesom de vurderer, at kommunen på tilfredsstillende vis har ført byrådets beslutninger ud i livet. Det samme gør sig gældende, når de ser på administrationen af andre love og forskrifter, som er afgørende for en kommunes virke.

At revisionen kommer med en så positiv beretning viser, at Furesø Kommunes mange års fokus på styring af økonomi og administration har båret frugt, hvilket glæder borgmester Ole Bondo Christensen (A).

"En så flot beretning fra revisorerne viser, at vi grundlæggende har styr på administrationen af kommunen. De sidste 10 år har været et langt sejt træk, hvor vi ved fælles hjælp har trukket kommunens økonomi og administration i en sund retning. Det giver et godt fundament for de visioner, vi har for Furesø som attraktiv grøn bosætningskommune, hvilket vi er i fuld gang med at realisere," fortæller Ole Bondo Christensen.

Viceborgmester og næstformand i økonomiudvalget, Susanne Mortensen (C), er ligeledes meget tilfreds med den flotte revisionsberetning.

"I en tid, hvor kommunernes økonomi ellers er udfordret på mange områder, så er det flot, at vores regnskab får en så god revisionspåtegning. Det er noget hele byrådet kan være stolte af, da vi i de sidste mange år har haft brede budgetforlig," fortæller Susanne Mortensen.

Kommunaldirektør Christine Brochdorf hæfter sig ved, at det er den flotteste revisionsberetning i Furesø's 10 årige historie uden nogen påtegning overhovedet. Hun er særlig glad på vegne af alle kommunens medarbejdere.

"En revisionsberetning er mere end bare tal og regnskab. Bagved står alle kommunens medarbejdere, som hver dag møder borgerne og yder en stor indsats, for at Furesø kan være en attraktiv kommune at bo i. Det skal de have en stor ros og tak for," slutter Christine Brochdorf

Det er revisonsfirmaet PriceWaterhouseCoopers, der har set kritisk på Furesø Kommune. Deres beretning bliver endeligt behandlet på byrådets møde den 28. juni.

 

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links