Furesø Kommune udbyder forpagtning af landsbrugsjord i Værløse

Arealet udgør ca. 24 ha. og bortforpagtes fra 1. oktober 2017 til 1. oktober 2022.

Alle arealer skal dyrkes økologisk. Det er ikke tilladt at bruge pesticider på arealet. Der medfølger betalingsrettigheder til arealerne. Tilbuddet afgives som fast årlig afgift pr. ha. Den faste årlige forpagtningsafgift reguleres hver år, første gang for høståret 2019, på grundlag af det nettoprisindeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik for januar. Første regulering sker i marts 2019.

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Natur og Miljøafdelingen, e-mail: bme@furesoe.dk.

Center for By og Miljø forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud herunder at forkaste dem alle.

Tilbuddet skal være Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Natur og Miljøafdelingen, Hørmarken 2, 3520 Farum, i hænde senest 21. august 2017 – kl. 12.00.

Tilbuddet afleveres eller sendes på særlig tilbudsblanket til bme@furesoe.dk.Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen