Gode og fornuftige løsninger på Farum Hovedgade

Farum Hovedgade
Renoveringen af Farum Hovedgade er nu gået i gang, så vi får en trafiksikker og rar gade at færdes i. Onsdag den 7. juni tog entreprenøren hul på arbejdet, men det betyder ikke, at alle beslutninger er truffet.

Den 4. maj var Furesø Kommune vært for en gåtur, hvor interesserede borgere kunne høre nærmere om renoveringen af Hovedgaden. Et af de helt store temaer var planen for krydset Farum Gydevej – Farum Hovedgade. Borgmester Ole Bondo Christensen tilkendegav, at forvaltningen ville se på forskellige alternative løsninger med vægt på at trafiksikkerhed. Furesø Kommune var derfor  torsdag den 8. juni klar med løsningsforslag, som blev præsenteret for  naboerne. På den baggrund er forvaltningen snart klar med en samlet løsning for krydset.

"I svinget ved krydset ligger et smukt, gammelt hus, der understreger landsbystemningen og giver området karakter – det skal naturligvis bevares, for ikke alene skal vi løfte trafiksikkerheden i Hovedgaden, men vi skal også bevare gadens landsbykarakter og det smukke byrum. Desværre giver husets placering og vejens forløb også et sving med dårlige oversigtsforhold og for lille fortov. Med renoveringen øger vi trygheden og fremmer oplevelsen af den tætte, stemningsfulde hovedgade ved, at vi gør vejenbanen for billister smallere, laver tydelig adskillelse mellem cykelsti og vejbane, sænker hastigheden og flytter krydset længere ud. Alle tiltagene skal løfte trafiksikkerheden i gaden. Vi nået frem til en  god løsning i en god dialog med naboerne ", siger Elisabeth Gadegaard Wolstrup, centerchef for Center for By og Miljø.

Fakta

  • I uge 23 gik entreprenøren i gang med at fjerne midterhellerne. 
  • I uge 24-25 ser kommunen sammen med sin trafikrådgiver på, hvordan et kryds med de nye forudsætninger kan bygges op. 
  • Målet er at skabe et smukt gaderum, i harmoni med sin historie, der indbyder til samvær - og så skal det være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade. 
  • Renoveringen af Farum Hovedgade fra Williams Plads til Hestetangsvej løber frem til december 2017.
  • www.furesoe.dk/farumhovedgade findes overblik over de etaper, som renoveringen bliver gennemført i. 
 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen