Jobfestival i børnehøjde: ”De unge skal have de bedste forudsætninger for at vælge rigtigt”

Hvad skal du være, når du bliver stor? Spørgsmålet kender de fleste børn, men deres viden om svarmulighederne kan blive bedre. Derfor inviterer Furesø Kommune og UU-Sjælsø for første gang nogensinde alle 6. klasses-elever i kommunen til jobfestival, hvor de kan snuse til nogle af de mange jobmuligheder, der findes i lokalområdet.

Bygningssnedker, mekaniker, blikkenslager – måske ikke tre jobtitler, der pop-per op i hovedet som de første, hverken hos børn eller forældre. Men ikke desto mindre er de værd at have in mente, når børn og unge overvejer deres mulig-heder for fremtiden. Og netop fordi kendskabet til de mange muligheder halter, giver det rigtig god mening at sætte gang i overvejelserne så tidligt som muligt, mener Furesø Kommune og UU-Sjælsø. Som noget nyt inviterer de derfor alle 6. klasser i kommunen til jobfestival i børnehøjde den 12. juni i Farum Arena.

De 450 elever skal dog ikke tage stilling til deres karrierevej nu. UU-Sjælsø og Furesø Kommune hjælper blot overvejelserne på vej.

”I 6. klasse er eleverne nysgerrige og åbne over for forskellige muligheder. Fra vores jobfestivaler i Allerød og Hørsholm ved vi, at børnene stiller en byge af gode spørgsmål og elsker at få lov til at gå på opdagelse i de mange mulig-heder,” fortæller Claudia Hoffmann Dose, souschef i UU-Sjælsø. ”Festivalen er en inspirerende optakt til vejledningsaktiviteterne i udskolingen, hvor eleverne jo gerne skal vælge deres ungdomsuddannelse på et kvalificeret grundlag.”

Uddannelsesvalg på et oplyst grundlag

Henrik Poulsen (A), formand for Børne- og Skoleudvalget og Furesøs task force for øget samarbejde mellem skole og virksomheder, bakker op om tiltaget:

”Vi har et ansvar for at inspirere og vejlede vores unge elever i forbindelse med uddannelses- og karrierevalg. Det kan vi gøre ved at udvide deres horisont for, hvad de kan blive, og hvordan de når derhen. Når de skal træffe beslutning om uddannelsesvalg, er det vigtigt, at de gør det på et oplyst grundlag, så de har de bedste forudsætninger for at vælge netop dét, der er rigtigt for dem – helst i første omgang.”

Uddannelsesmulighederne er mange – men valget ensformigt

Når de unge i dag skal vælge ungdomsuddannelse, er mulighederne mange, men i Furesø vælger langt de fleste unge det almene gymnasie.

”Prognoser om mangel på faglært arbejdskraft får ikke de unge til at overveje en erhvervsuddannelse. Men mødet med en engageret eventkoordinator, en stolt tømrer eller en selvstændig, som lever og ånder for sin virksomhed, starter en indre film hos eleverne. Det kan udvide deres forståelse af uddannelse og job, og det kan erhvervslivet i sidste ende nyde godt af,” pointerer borgmester Ole Bondo Christensen (A). Han åbner jobfestivalen den 12. juni og giver børnene et indblik i, hvilke veje og valg der har ført ham til sin titel som borgmester.

Flere virksomheder og forældre er velkomne

Ud over tre indledende oplæg ved en designer, en skuespiller og en direktør er UU-Sjælsø glade for at kunne præsentere eleverne for knap 30 stande med et bredt udvalg af erhverv. Og der er plads til flere, siger Claudia Hoffmann Dose. Hun opfordrer virksomheder eller forældre til at henvende sig til hende, hvis de har lyst til at have en stand til jobfestivalen og fortælle om deres job-, uddannelses- og karrierevej.

Fakta om jobfestivalen

Idéen til at afholde en jobfestival i Furesø udsprang fra Furesøs task force for øget samarbejde mellem skole og virksomheder, hvor repræsentanter fra lokale virksomheder, skoler, Fælles Elevråd, Ungerådet, politikere og kommunen mødes for at drøfte og udvikle muligheder for et øget samarbejde mellem skoler og virksomheder.

På jobfestivalen møder eleverne tre oplægsholdere, der fortæller om deres erhverv og karrierevej. Derefter kan de besøge ca. 30 stande med erhvervsdrivende samt lærere og elever fra de omkringliggende erhvervsskoler.

Jobfestivalen og temaet om uddannelse og erhverv indgår desuden i elevernes undervisning.

Pressen er velkommen på dagen. Festivalen er åben kl. 8.45 - 11.15.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)