Mens vi bygger nyt: Hareskov Børnehus flytter midlertidigt til Hareskov Fodboldklub

Fra 2018 går Furesø Kommune i gang med at bygge nyt Hareskov Børnehus på Skovmose Allé. Indtil det nye børnehus står færdigt, får børn og medarbejdere midlertidigt til huse lige i nærheden, nemlig ved Hareskov Fodboldklub. Og det er en god løsning, mener både udvalgsformand og leder af børnehuset.

Gode læringsmiljøer, hvor børnene trives og udvikles bedst muligt, og moderne fysiske rammer hvor medarbejderne har gode vilkår for det pædagogiske arbejde. Det er essensen af det nye Hareskov Børnehus, som forventes indflytningsklart i marts 2019. Det nye børnehus bliver bygget på samme grund som det nuværende børnehus. Det betyder, at daginstitutionens medarbejdere og børn midlertidigt får til huse på en anden adresse. Dén løsning er fundet i samarbejde med Hareskovbys lokalsamfund.

”Sammen med Hareskov Fodboldklub har forvaltningen fundet en god, lokal løsning. Jeg er imponeret over det aktive medborgerskab, som vi har mødt fra både boldklubben alle andre involverede, og indsatsen fortjener en stor tak! Det her er et rigtig godt eksempel på, at vi skaber løsninger sammen,” siger Henrik Poulsen (S), formand for Furesøs Børne- og Skoleudvalg og fortsætter:

”Vi ved, at udviklingen af kommunens dagtilbud betyder meget for vores borgere. Derfor inddrager vi løbende forældre, medarbejdere, foreninger og andre, som kan hjælpe med at sikre det bedste resultat for det nye Hareskov Børnehus,” forklarer Henrik Poulsen.

Den tætte dialog er blandt andet forankret i en byggegruppe med repræsentanter fra personalet og forældre samt Hareskov Medborgerforening. Alle involverede får løbende information om processen, eksempelvis bliver naboer til Hareskov Fodboldklub og Skovmose Allé inviteret til nabomøder, før byggerierne går i gang.

En god løsning

Genhusningen ved Hareskov Fodboldklub er en god løsning, mener Rikke Buer Toldam, daglig leder af Hareskov Børnehus:

”Dels er det lokalt, og dels kan pavilloner dække vores største behov, hvorimod det kan være svært for en daginstitution at tilpasse sig et eksisterende byggeri. Samtidig kommer vi helt tæt på skovens mange muligheder, og vi har etableret et godt samarbejde med FFO’en Gasværket, så der er adgang til værksteder for de største børnehavebørn,” fortæller Rikke Buer Toldam.

Formand for Hareskov Fodboldklub, Jim Midjord, ser også muligheder i samarbejdet:

”At kunne hjælpe hinanden er en vigtig del af et stærkt lokalsamfund. En genhusning af børnehuset på vores grund koster en del af vores baneplads i en periode, men det giver god mening for os som forening at hjælpe med at sikre en god løsning for børnene, som forhåbentlig bliver så glade for at komme på banen og i klubhuset, at de dukker op som kommende foreningsmedlemmer. Ved at bruge en del af vores græsareal frem for grusbanen, kan vi fortsat tilbyde lokal fodboldtræning til vores mange børnehold i vinterhalvåret,” siger han.

Et åbent og bæredygtigt børnehus

Furesø Kommune har fokus på at sikre optimal anvendelse af kommunale bygninger, og det nye Hareskov Børnehus bliver derfor et hus, som andre kan få glæde af uden for institutionens åbningstid, eksempelvis til foreningsaktiviteter. Det nye børnehus imødekommer samtidig det stigende behov for flere institutionspladser.

Huset bliver desuden bygget efter en række krav til bæredygtighed, vedtaget på Miljø- Plan- og Teknikudvalget i april 2017.

Foreløbig tidsplan

  • September/oktober 2017: Pavilloner bygges ved Hareskov Fodboldklub
  • November 2017: Genhusning
  • Januar 2018: Nedrivning af det gamle Hareskov Børnehus
  • Februar 2018: Første spadestik til det nye Hareskov Børnehus
  • Marts 2019: Indflytning i det nye Hareskov Børnehus

Udbuddet af det nye børnehus løber fra august til oktober 2017. Vinderen findes i oktober.

OBS: Tidsplanen kan ændre sig undervejs og bliver løbende opdateret på www.furesoe.dk/hareskovboernehus

Fakta om det nye Hareskov Børnehus

Den nye integrerede institution har plads til i alt 100 børn og forventes at være ca. 918 m2 eksklusiv liggehal, affaldsskur og legepladsdepot.

Det nye børnehus skal give bedre rammer for fællesskab, forskellighed og læring med plads til både store armbevægelser og kreative udfoldelser samt mulighed for stille lege og fordybelse.

Facaden mod Skovmose Allé indpasses til det åbne, grønne villakvarter, og byggeriet bliver udført efter gældende lovgivning samt 2020-energikravene.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008