Flere forbedringer i sigte på Ballerupvej

Ballerupvej skal være en grøn og sikker vej for de tusindvis af bilister, cyklister og buspassagerer, der hver dag passerer indfaldsvejen. Vejen har allerede fået en række tiltrængte løft, men i 2017 sætter Furesø Kommune fokus på yderligere trafiksikkerhed samt grønne og imødekommende omgivelser.

Skridt for skridt kommer der liv i den helhedsplan, som blev udarbejdet for Ballerupvej sidste år i samarbejde med en lokal borgergruppe og interessenter fra Furesø By og Land samt industri- og erhvervsforeningen. Nogle af fokusområderne i helhedsplanen er forbedret trafiksikkerhed, mere grønt og bedre parkeringsmuligheder, og siden 2016 er der netop lavet en række tiltag på Ballerupvej, som skal højne trafiksikkerheden og bringe naturen mere i spil. Men arbejdet er ikke slut endnu.

I løbet af 2017 skal der nemlig etableres en hastighedsdæmpning på det lange lige stræk mellem Hejrebakken og Søndergårdsvej, som skal hjælpe med at holde hastigheden nede på de tilladte 50 km/t. Vejen skal også prydes med blomster og træer i nye bede, hvor det grønne får bedre forudsætninger for vækst. Og desuden vil Furesø Kommune arbejde videre på en løsning, der kan afhjælpe udfordringerne med parkering ved Farumhus-bageren og samme sted forbedre forholdene for cyklister og gående, der skal krydse vejen. Der sættes prik over i’et til efteråret, når Ballerupvej får et nyt lag asfalt.

Formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John I. Allentoft (C), glæder sig over tiltagene:

”Ballerupvej har længe trængt til et løft – både visuelt og trafikalt. Jeg er glad for de mange input, vi har fået gennem arbejdet med helhedsplanen og til de vejmøder, som forvaltningen har holdt med beboere i forbindelse med udvikling af de lokale løsninger undervejs i processen,” forklarer han og fortsætter:

”Med afsæt i helhedsplanen har vi mulighed for at skabe gode løsninger, og det er vigtigt for os, at borgerne melder tilbage, hvis de oplever fejl og mangler,” understreger John I. Allentoft. Til det kan borgerne benytte sig af Furesø Borgertip via app eller computer.

En grønnere vej

Ud over det naturligt grønne, er forholdene for grøn mobilitet og kollektiv trafik også blevet forbedret. Med opgradering af cykelstien til supercykelsti er det forhåbningen, at flere vil tage cyklen i stedet for bilen og eventuelt kombineret den med kollektiv trafik. Derfor er også parkeringsforholdene for cyklister ved Værløse Station forbedret.

Supercykelstien Værløseruten indvies d. 30. juni ved Værløse Station.

Fakta om forbedringerne på Ballerupvej

Arbejdet med helhedsplanen stod på i foråret 2016 og blev politisk godkendt af byrådet i juni 2016.

Der er allerede foretaget en række forbedringer på Ballerupvej. Blandt andet er der anlagt en hastighedsdæmpning ved ankomst til byen, som prydes af en stenskulptur udhugget af Olav Johannisson. Derudover er cykelstien blevet opgraderet til supercykelsti, og i samme omgang er busforholdene blevet forbedret med en busperron, og det er blevet gjort lettere for bussen at komme gennem lyskrydset ved Kollekollevej.

Det kommende anlægsarbejde vil primært stå på i sommermånederne. Træerne plantes efter løvfald, og asfaltarbejdet vil ske i september/oktober.

Læs mere på www.furesoe.dk/ballerupvej


Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links