Vinderklassen af cyklistprøven 2017 er 6. A fra Marie Kruses Skole

Alle kommunens 6. klasser (564 elever) har den sidste tid spændt hjelmen og trænet trafiksikkerhed på cykel. De har nemlig deltaget i den store cyklistprøve og klassekonkurrence 2017. I år scorede 6. A fra Marie Kruses Skole de fleste point og vandt derfor 2.000 kr. til klassekassen. Pengene skal iflg. eleverne gå til en overnatning på skolen eller verdens bedste bold.

Eleverne har trænet både teori og de har kørt ruten flere gange både med klassen og deres forældre. Færdselskontaktlærer, Carsten Elin fortæller, at eleverne har været meget engagerede og det har betydet meget for dem, at der var styr på både regler og udstyr. 

Elevernes forældre har også engageret sig i færdselsundervisningen og støttet op om elevernes træning. Forældrerollen er nemlig meget vigtig, når der skal trænes færdsel i trafikken, fortæller Carsten Elin. ”Vi gør meget for at involvere forældrene, hvor det giver mening. Og præcis med færdselsundervisningen giver det rigtig god mening at involvere forældrene, da de spiller en stor rolle i at give deres børn et fornuftigt adfærdsmønster”.

På billedet ses vinderklassen sammen med deres klasselærer Michelle Ladager Hansen, færdselskontaktlærer Carsten Elin samt Centerchef Per Udesen fra Center for Dagtilbud og Skole, Furesø Kommune.

Hvad er cyklistprøven?

Som en del af den obligatoriske færdselsundervisning, kan 6. klasserne tage en cyklistprøve, hvor de både trænes i teori og i praksis og hvor cyklerne og cykel-hjelmen skal være i orden. I Furesø deltager alle skolernes 6. klasser i den fælles cyklistprøve hvert år.

Cyklistprøven har eksisteret i mange år, men i år er det tredje gang, prøven er arrangeret i fællesskab mellem Nordsjællands Politi, Hjemmeværnet og skolerne i Furesø. Den fælles cyklistprøve indeholder en klassekonkurrence, hvor vinderklassen vinder 2.000 kr. til klassekassen.

Cyklistprøven består af en teoretisk prøve og en praktisk prøve, hvor eleverne cykler en rute på ca. 8 km rundt i hhv. Værløse og Farum. På ruten sidder 6-8 frivillige kontrollanter fra Hjemmeværnet og holder øje med om cyklisterne kan huske de færdselsregler, de lige har lært. Elevernes cykler tjekkes af politiet og så skal cyklisterne naturligvis have cykelhjelm på.

Al undervisningsmateriale leveres gratis af Rådet for Sikker Trafik.  

Hvad kan man selv gøre for at blive mere sikker i trafikken?

Hvis du gerne vil tjekke, om du selv kender færdselsreglerne for cyklister eller du vil tjekke, om din cykel lever op til lovens sikkerhedskrav, kan du finde både undervisningsmateriale samt masser af god information og gode råd om sikker færdsel i trafikken på www.sikkertrafik.dk

Cyklerne bliver godkendt, hvis de har de viste reflekser samt en ringeklokke og mindst én håndbremse.

Bonusmateriale

  • Ingen kørte over for rødt i år.
  • Vinderklassen havde fuldstændigt fejlfrie cykler.
  • Hvert år kommer flere end 2000 børn i alderen 7 – 14 år på skadestuen, efter at de er kommet til skade som fodgænger eller cyklist (på landsplan). Derfor arbejder mange kommuner, skoler og forældre sammen om at ruste børnene bedre, så de tidligt bliver bevidste om faremomenter i trafikken og lærer at passe på sig selv og deres venner. (Kilde: Rådet for Sikker Trafik)

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links