Kørekort: Fornyelse og gyldighed

Et kørekort
Ønsker du at få fornyet kørekortet, skal du henvende dig til Borgerservice på biblioteket i Vær-løse. Alle kørekort, der udstedes eller fornyes efter 1. juli 2017 er gyldige i 15 år uanset inde-haverens alder.

Som udgangspunkt behøver du ikke lægeattest til fornyelse af kørekort til gruppe 1-køretøjer (almindelig bil til privat befordring, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj). 

Du skal dog fortsat aflevere en lægeattest, hvis du:

  • på nuværende tidspunkt har et tidsbegrænset kørekort
  • ved den seneste kørekortudstedelse havde din lægeattest til behandling hos Politiet eller Styrelsen for Patientsikkerhed
  • siden sidste udstedte kørekort har pådraget dig en sygdom eller tager medicin der kan have indflydelse på din kørsel
  • skal forny kørekortet til kategori 2 (kun 5 år fx lastbil, bus og erhverv)

Læs mere, og bestil tid på furesoe.dk/koerekort

 


Relevante links