Hillerødmotorvejens- forlængelse – Høring til VVM

Vejdirektoratet gennemfører fra sommeren 2017 til efteråret 2018 en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet), der blandt andet skal sikre, at miljøet ikke påvirkes unødigt, og at de natur-, miljø- og arealmæssige konsekvenser og trafikale effekter af en udbygning til motorvej belyses. Projektet omfatter en udbygning af den eksisterende motortrafikvej til motorvej mellem Allerød S og Isterødvejen. Strækningen er 13,5 km lang, og motortrafikvejen er forberedt til en udvidelse.

Furesø Kommune vil arbejde for, at der med VVM-undersøgelsen kommer fokus på de støjgener og trængselsproblemer, der vil komme i forbindelse med en øget trafikmængde. Furesø Kommune vil ligeledes påpege, at undersøgelsen bør omfatte mulighederne for at styrke den kollektive transport på strækningen for at mindske trængslen. Enten ved en forlængelse af S-togforbindelse fra Farum til Hillerød eller ved at der etableres en højklasset busforbindelse på motorvejen, som det for eksempel kendes fra Helsingørmotorvejen. Begge muligheder vil kunne kombineres med et park and ride anlæg nord for Farum. 

Borgmester Ole Bondo Christensen har i januar 2017 i et brev til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen uddybet de problemstillinger, som Furesø Kommune ser ved forlængelsen af Hillerødmotorvejen. 

Offentlig høring

VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

Vejdirektoratet har udarbejdet en pjece med information om VVM-undersøgelsen, som du kan se på projektets hjemmeside

Høringsperioden løber fra den 12. juni 2017 frem til den 1. september 2017, hvor du kan fremsende dit høringssvar på projektets hjemmeside.

 Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Relevante links