Stærke fællesskaber skal løfte skoler og dagtilbud

Gode erfaringer med rådgivende udvalg sætter skub i øget inddragelse af borgere og medarbejdere, når der til september søsættes to nye udvalg, der skal se på gode løsninger på dagtilbuds- og skoleområdet.

Fra september 2016 til foråret 2017 har Furesøs politikerne og borgere afprøvet nye måder at udvikle løsninger i fællesskab. Baggrunden var et ønske om at kvalificere de politiske beslutninger bedre ved at bringe borgernes erfaringer, ønsker og perspektiver i spil tidligt i vigtige udviklingsopgaver. I juni blev der samlet op på erfaringerne, der viste sig så gode, at to nye udviklingsudvalg ser dagens lys efter sommerferien.

"En stigning i antallet af børn skaber behov for øget fokus på Furesøs dagtilbud", siger Henrik Poulsen (A), formand for Børne- og Skoleudvalget. "Vi skal have institutioner og skoler, hvor Furesøs børn trives og udvikles bedst muligt – og arbejdspladser, hvor medarbejderne har gode arbejdsvilkår for det pædagogiske arbejde og for at skabe faglige resultater". 

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) ser frem til at følge udvalgenes arbejde: "Vi så i foråret, at vores forventninger til resultatet af udviklingsudvalgenes arbejde i høj grad levede op til intentionerne. At have et dedikeret udvalg, der har haft tid til at engagere sig i viden om og erfaringer med et særligt emne, har givet os et bedre udgangspunkt for at træffe de rette beslutninger, og derfor samler vi nu forældre, ledere og ansatte som medskabere i at løfte hele børneområdet".

De to nye udviklingsudvalg er rådgivende overfor Børne- og Skoleudvalget og skal med konkrete anbefalinger bidrage til, at udvalgets politikere kan træffe de bedst mulige beslutninger på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet. 

Fremtidig institutionsstruktur i Furesø

På dagtilbudsområdet skal et udvalg komme med anbefalinger, som kan indgå i Børne- og Skoleudvalgets arbejde med en langsigtet udviklingsplan for de fysiske rammer på dagtilbudsområdet med hensyn til nybygninger og ombygninger/renovering af eksisterende fysiske rammer.

Et skolevæsen med fokus på udvikling, gode faglige resultater og trivsel

Et rådgivende udvalg med særligt fokus på skoleområdet skal komme med forslag til en fortsat styrkelse af Furesøs folkeskoler for alle elever. Med afsæt i det fælles læringssyn skal udvalget komme med anbefalinger, der kan medvirke til at styrke kvaliteten og indholdet i lærings- og undervisningsmiljøerne i Furesø Kommunens skolevæsen, og til hvordan Furesø Kommune sikrer gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole, og fra skole til ungdomsuddannelse. 

Medlemmerne af de to rådgivende udvalg blev sammen med kommissorierne for arbejdet vedtaget af byrådet i juni, og udvalgene mødes for første gang i starten af september. Arbejdet løber frem til starten af 2018. 

Fakta

Børnetopmøde 31. marts og 1. april 2017: Børne- og Skoleudvalget inviterede i foråret forældre samt repræsentanter for medarbejdere og ledere til lokalt børnetopmøde med overskriften: ”Læringens veje og omveje i Furesø Kommune. Hvad vil vi med Furesøs børn og unge i dagtilbud og skoler?" På topmødet var der stor opbakning til at tage nye politiske arbejdsformer i brug - alle parter ønskede en tættere dialog mellem politikere, fagpersoner og forældre.

Det fælles læringssyn på skole- og dagtilbudsområdet: Udgangspunktet for læringssynet er Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik og visionen om, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger, som en del af sociale fællesskaber.  De tre pejlemærker i det fælles læringssyn er: 

  1. Børn og unges læring udtrykt i faglige, personlige og sociale kompetencedimensioner 
  2. Fokus på børn og unges progression
  3. Feedback og feedforward som integrerede metoder i pædagogiske forløb og læringsmetoder

 

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links