Furesøs naturpleje bliver økologisk

Kommunen omlægger kvæg- og fårebesætning til økologisk drift sammen med ca. 45 ha græsningsjord og naturarealer.

Furesø Kommune har besluttet at omlægge kommunal græsningsjord og naturarealer til økologi. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget godkendte beslutningen i maj, efter at kommunen havde fået et omlægningstjek fra Økologisk Landsforening.

- Det er et godt eksempel på, hvordan en kommune går foran og tager ansvar for natur og miljø, siger Jens Peter Hermansen, der leder Økologisk Landsforenings omlægningsindsats.

Han håber, Furesø Kommunes beslutning kan inspirere andre offentlige jordejere til at gå i samme retning.

Furesø Kommunes jordbrug er baseret på afgræsning og naturpleje af kommunens arealer på cirka 45 hektarer. Kommunen er en af de få, der selv har dyr – en besætning på godt 50 moderfår med lam og ca. 15 ammekøer. Økologi er et mål i kommunens miljø- og klimapolitik, og da arealerne i forvejen drives uden sprøjtemidler og handelsgødning, er en omlægning til økologi oplagt.

Grønt signal til borgerne

Naturen med søer, skove og de kommunale naturarealer er et vigtigt aktiv i Furesø Kommunes vision om at være en attraktiv grøn bosætningskommune.  Furesø ligger på et drikkevandsreservoir, og lige som vi opfordrer vores borgere til at styre uden om sprøjtegifte, sender vi et signal  til vores borgere om, at vi driver vores jord og naturpleje bæredygtigt, og at der er en årlig kontrol af produktionen, siger John Ingemann Allentoft (C), som er formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune. 

Få et gratis omlægningstjek

Økologisk Landsforening tilbyder gratis omlægningstjek til private landmænd og offentlige jordejere. Alene i år har foreningen gennemført 125 omlægningstjek. Et omlægningstjek varer et par timer og foregår på bedriften, hvor en konsulent gennemgår arealer og dyrehold og i en rapport beskriver mulighederne for omlægning.

 


Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links