Kend din kommuneplan

Furesøs nye kommuneplan er lige på trapperne. Undervejs i processen har borgerne været på bustur og til workshop, og nu bliver planen sendt i høring de næste 11 uger. Det vedtog byrådet onsdag den 28. juni 2017. OBS: Høringsfristen for Kommuneplan og plan for Flyvestationen er forlænget til den 3. oktober 2017.

”Kommuneplanen er det fundament, hele kommunens udvikling bygger på. Det er et vigtigt dokument, som er med til at forme fremtiden for alle os, der bor og arbejder i kommunen. Har du holdninger til, hvordan tingene skal udvikle sig omkring dig, skal du orientere dig i kommuneplanen og sørge for at få indflydelse på den” siger John Ingemann Allentoft (C), formand for Furesø Kommunes miljø-, plan- og teknikudvalg (MPT). 

Han fortæller, at mange borgere og foreninger allerede har bidraget til det udkast, som Furesøs Byråd nu sender i høring. ”Vi forlænger høringsprocessen til 11 uger på grund af sommerferien. Indtil midt i september kan du altså komme frem med dine synspunkter om den revision, vi har lavet af planen, inden vi endeligt vedtager den reviderede kommuneplan. Formentligt inden udgangen af 2017. Det er nemlig det afgående byråds ambition at få kommuneplanen på plads, før det nyvalgte byråd tager over," fortæller John Ingemann Allentoft.

En plan for det hele

Det er ikke hele kommuneplanen, som bliver revideret denne gang. Fire temaer er særligt udvalgt til denne revision af kommuneplanen, mens andre dele blot er blevet opdateret. Forslag til kommuneplan 2017 bygger således videre på den eksisterende kommuneplan fra 2013, kommunens plan- og agenda 21 strategi og en række andre politikker og strategier, fortæller næstformanden for MPT, Lene Munch-Petersen (A).

"Formålet med en kommuneplansproces er at afveje forskelligrettede interesser og synspunkter, hvor så mange synspunkter som muligt kommer i spil så tidligt som muligt. Men to synspunkter kan være hinandens modsætninger, så alle input kan i sagens natur ikke skrives ind”, siger hun.

Et digert værk med stor betydning

Mange input fra borgere og foreninger er allerede indarbejdet i revisionen af de fire temaer, blandt andet efter en bustur og efterfølgende workshop arrangeret i samarbejde med Miljørådet. Her drøftede deltagerne mulighederne i det åbne land, udviklingsmuligheder i erhvervsområderne, spørgsmålet om byfortætning i Farum og Værløse, og ideer til udvikling af byernes centre.

Senest har der i juni været afholdt informationsmøde om SAVE-registrering af bygninger fra før år 1900 i det åbne land. Altså en registrering af bevaringsværdige bygninger, der er en vigtig del af kommunens kulturhistorie. Arbejdet med at registrere og vurdere disse bygninger har været en væsentlig del af revisionen af kommuneplanen denne gang. Der var god debat på informationsmødet, hvor mere end 50 borgere var mødt op.

Dialogen har været udslagsgivende for, hvilken kommune Furesø vil være i de kommende mange år, fortæller udvalgsformanden.

”Kommuneplanen er et digert værk, men det er her, vi får sikret kvaliteterne i Furesøs åbne land og fastlagt, hvor vi mener, byen stopper. Det er en hårfin balance mellem interesser, og derfor er jeg også godt tilfreds med den foreliggende revision af kommuneplanen,” siger Lene Munch-Petersen.

Fakta: Det sker der nu

Forslag til kommuneplan 2017 vil komme i offentlig høring fra den 4. juli til den 19. september 2017. Få overblik over høringsmaterialet og processen på www.furesoe.dk/kommuneplan2017 og på www.furesoe.dk/høringer

Hen over sommeren er forslag til ”Sammenhængende planlægning for Flyvestationen” i høring. Forslaget samler op på den eksisterende planlægning og gør status for, den hidtidige udvikling af Flyvestationen.

Vi skal have dine bemærkninger til forslagene senest den 19. september 2017 på bme@furesoe.dk 

I høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte indholdet i planerne. Indtil kommuneplanforslag 2017 er endelig vedtaget, formentlig inden udgangen af 2017, gælder Kommuneplan 2013.

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenDownload Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.