Forældrenetværk hjælper unge på vej

Det nytter, når forældre til kriminalitetstruede unge finder sammen i net-værk og i fællesskab hjælper de unge tilbage på ret spor. Det viser erfa-ringer fra SSP-arbejdet i Furesø.

Er du forælder til en ung, der pjækker fra skolen eller hænger ud sent om aftenen med de forkerte venner? Er du bekymret for, om din søn eller datter er på vej ud i kriminalitet, eller er din søn eller datter endt i en gruppe med en dårlig dynamik? Så kan det måske være en idé at tage kontakt til kommunens SSP-indsats og bede om hjælp til at starte et forældrenetværk. Det nytter nemlig, når forældre går sammen om at hjælpe de unge ud af den negative spiral, fortæller Charlie Lywood, der er koordinator af samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politi, SSP i Furesø Kommune.

”Det kan være en overvindelse at erkende, at tingene er gået skævt med ens egen teenager. Men ofte viser det sig, at forældre og de unge selv er de bedste til at løse problemerne, når de ser, at de ikke er alene om det, men at andre også står i en lignende situation. SSP-medarbejderen er garant for, at møderne bliver holdt, og at det sker i tryghed for alle, fortæller han.

Hvad er et forældrenetværk?

I et forældrenetværk mødes forældre til unge, som skaber problemer for sig selv og andre. Som forældre til en ung i Furesø kan I både søge hjælp og vejledning til, hvordan I kan hjælpe den unge ud af den dårlige situation, men I kan også bede SSP-medarbejderen om at tage kontakt til andre forældre til de unge i gruppen med henblik på at invitere til et møde mellem forældrene.

”Målet er, at I som forældre får en bedre forståelse for jeres barns udfordringer og samtidig opdager, at andre forældre har de samme vanskeligheder med deres barn. Det kan gøre det lettere at snakke om og vedkende sig et problem og øge forældrenes bevidsthed om, at det er jer som forældre, der har ansvaret for jeres børn og deres adfærd”, tilføjer Charlie Lywood. Som koordinator faciliterer han et eller flere møder, hvor forældrene har mulighed for at snakke sammen og finde frem til løsninger på de fælles udfordringer. På møderne fortæller de hinanden om, hvad der optager dem her og nu, og de giver hinanden gode råd om, hvad de kan gøre i forhold til deres børns problemer. Forældregruppen etablerer for eksempel en fælles kontrol med, hvor børnene er og et fælles regelsæt for deres børn.

Metode med resultater

Metoden med forældrenetværk har i Furesø været afprøvet otte gange in-den for de seneste seks år med stor succes og tilfredshed for forældrene og de unge. Furesøs forældrenetværk bliver derfor også fremhævet i en ny rapport fra forskningsinstituttet KORA som en effektiv indsats, der fungerer godt i arbejdet med at forebygge kriminalitet blandt unge på vej ud på et sidespor.

I en case i rapporten beskriver forældre til en gruppe 14-15-årige, hvordan gruppen hang ud til sent om aftenen og ofte blev væk fra skolen. Problemerne forsvandt, efter at forældrene havde mødtes med SSP-konsulenten over en periode på ca. et halvt år og sammen fundet på løsninger på situationen.

Fakta

KORA, Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden har samarbejdet om en kortlægning af 15 års forskning. Afdækningen skal give viden om, hvordan man nedbringer kriminaliteten og øger trygheden i Dan-mark ved at inddrage borgerne og ved at samle den aktuelt bedste viden og skabe ny viden om kriminalitet og forebyggelse, som styrker de professionelle i deres arbejde.
SSPs arbejde med forældrenetværk i Furesø Kommune bliver fremhævet i rapporten som et rigtig godt værktøj i arbejdet med at forebygge ungdomskriminalitet. De unge har som regel en destruktiv adfærd, – de pjækker for meget fra skolen, hænger ud til sent om aftenen og overholder ikke hjemmets regler.

I forældrenetværk bliver forældrene og de unge aktive parter i den forebyggende indsats.


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)