Furesøs daginstitutioner skal have gode rammer: Mere tid til den fremtidige proces

Børne- og Skoleudvalget valgte onsdag at flytte et punkt på aftenens dagsorden til et ekstraordinært udvalgsmøde den 31. januar. Det skal give den nødvendige tid til at lande en god handleplan for udvikling af Furesøs daginstitutioner.

Byrådet ønsker at sikre de bedst mulige fysiske rammer for børn i kommunens daginstitutioner. Målet er, at børnene trives og udvikles, og at medarbejderne har gode arbejdsvilkår for det pædagogiske arbejde. Samtidig skal vi have fokus på at sikre en optimal ressourceanvendelse.

Som led i budgetaftalen for 2017-2020 har et enigt byråd bedt forvaltningen om at sætte gang i en proces, hvor man i samarbejde med forældre og medarbejdere skal se på mulighederne for at skabe mere tidssvarende og fremtidsholdbare daginstitutionstilbud. Målet for denne proces er netop at sikre de bedst mulige fysiske rammer for kommunens daginstitutioner, så børn i Furesø trives og udvikles, samtidig med at medarbejderne har gode vilkår for deres pædagogiske arbejde. Det arbejde får nu fuldt fokus på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 31. januar, hvor et udkast til en samlet handleplan vil blive drøftet. På mødet vil udvalget også drøfte muligheden for at igangsætte et samlet udviklingsarbejde for den fremtidige struktur på daginstitutionsområdet.

”Det er en svær opgave at få alle brikker til at falde på plads, når vi skal balancere vores ressourcer og fortsat have fokus på børnenes trivsel og det gode pædagogiske arbejde. Processen indtil nu viser, hvor vigtigt det er, at vi sikrer os, at der er den nødvendige tid til at komme grundigt omkring emnet, så vi kan træffe en god beslutning. Derfor besluttede vi i Børne- og Skoleudvalget i går at
indkalde til et ekstraordinært møde, hvor vi kan tage os god tid til drøftelserne,” siger Henrik Poulsen (A), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Siden oktober har forvaltningen været i tæt dialog med forældre, medarbejdere og øvrige brugere for at finde gode løsninger, der kan skabe de bedst mulige rammer for Furesøs børns udvikling.

”Vi ved, at udviklingen af Furesøs dagtilbud betyder meget for vores borgere, og forløbet har indtil nu været kendetegnet ved stor dedikation og engagement. Når vi mødes i udvalget den 31. januar bliver det med udgangspunkt i den dialog og de perspektiver, som er blevet belyst indtil nu,” forklarer Henrik Poulsen (A), formand for Børne- og Skoleudvalget.


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008