To lokalplaner i høring

Furesø
Furesø Kommune har to lokalplaner i høring, Det drejer sig om, forslag til lokalplan 100-1 som en del af Farum Erhvervspark og lokalplan 31.6.1 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 vedrørende Ryttergårdsvej 116.

Høring om lokalplan for del af Farum Erhvervspark

Furesø Kommune har sendt forslag til Lokalplan 100-1 i offentlig høring frem til 23. februar 2017.
Planen er et tillæg til Lokalplan 100 for ”Rostigrunden”, og den øger anvendelsesmulighederne for denne del af erhvervsområdet i Farum.

Miljøvurdering
Kommunen har afgjort, at planen ikke indebærer en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der er pligt til at udarbejde en miljøvurderingsrapport.

Høring om lokalplan mv. for Ryttergårdsvej 116

Furesø Kommune har sendt forslag til Lokalplan 31.6.1 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring frem til 28. februar 2017. Planen supplerer den eksisterende Lokalplan 31.6. Lokalplanforslaget omfatter kun ejendommen Ryttergårdsvej 116 og muliggør at ejendommen fremover også kan avendes til administration og liberale erhverv.

Miljøvurdering
Kommunen har afgjort, at planen ikke indebærer en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der er pligt til at udarbejde en miljøvurderingsrapport.

Se planforslagene, deres retsvirkninger samt afgørelserne om miljøvurdering inklusiv klagevejledning.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen