Aktive borgere og tidlige indsatser: Færre ældre indlægges i Furesø

Furesø Kommune har fra 2013 til 2015 oplevet et fald på 26 % i antal indlæggelser af borgere 65 år og derover. Succesen skyldes både kommunens tidlige og opsøgende fokus på sundhedsområdet men i høj grad også de handlekraftige og ansvarsfulde ældre borgere.

Furesø Kommune har knækket kurven for indlæggelser og genindlæggelser af ældre borgere. Samtidig med at kommunen har oplevet en stor stigning i antallet af borgere på 65 år og derover, ses nemlig en stor nedgang i antallet af den gruppe ældre borgere, som er i kontakt med sundhedsvæsenet. Nye tal viser, at Furesø Kommune har flyttet sig bemærkelsesværdigt på området siden 2013. I 2015 havde Furesø således regionens laveste andel af ældre medicinske patienter indlagt på hospitaler. Kommunen ligger desuden blandt de 10 bedste ud af 29 kommuner i regionen, når det kommer til at forebygge genindlæggelser af ældre borgere.

Stærke sundhedsindsatser hjælper borgerne til en sund alderdom

Udover Furesøs generelle forebyggelsesinitiativer med hovedfokus på ernæring og motion, er der en lang stribe stærke tiltag. Eksempelvis har Furesø Kommune i samarbejde med Herlev og Ballerup kommuner oprettet et specialiseret hjemmesygeplejeteam (SHS-teamet), hvis kerneopgave består i at løse mange af de specialiserede opgaver, eksempelvis blodprøvetagning, i borgernes egne hjem eller på kommunernes plejecentre. Opgaver, som før ville kræve en indlæggelse, kan nu klares effektivt og kompetent, samtidig med at borgerne forbliver i velkendte, trygge rammer.

Et andet populært tiltag er Furesøs åbne borgermøder med fokus på sund aldring. Her kan ældre borgere få gode råd til og vejledning i, hvad de skal være særligt opmærksomme på, når alderen øges. Tilbuddet er et supplement til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg, som kommunen tilbyder ældre borgere.

Furesø har desuden gode erfaringer med faldforebyggelse via leg og et målrettet fokus på borgere, som oplever tab af færdigheder. Kommunens målrettede arbejde med fokus på en tidlig opsøgende indsats, gør det generelt muligt at finde og hjælpe ældre borgere, der med konkrete ændringer i dagligdagen kan gøre meget for at undgå indlæggelser. I den rehabiliterende indsats er der desuden fokus på ejerskab og på at gøre borgerne til aktive spillere i deres forløb.

Sundheds- og Forebyggelseschef i Furesø Kommune, Nicolai Kjems, er begejstret over effekterne af sundhedsinitiativerne: ”Jeg er glad for at blive bekræftet i, at vores tidlige, opsøgende indsats virkelig gør en forskel for borgerne. Vi ved, at dét at være i stand til at føre et aktivt seniorliv giver øget livskvalitet, og det er enormt givende at se vores forebyggelsesarbejde blive bakket op af de ældre borgeres egen indsats. Det er en stor motivation for vores arbejde fremadrettet.”

Virkelystne borgere gør forskellen

De ældre borgere i Furesø Kommune er især aktive med at gå ture, deltage i sports- og fritidsaktiviteter, og så er de gode til at opsøge frivilligt arbejde. Det stærke foreningsliv i kommunen byder på mange aktiviteter, fx tilbyder Ældre Sagen foredrag og rejser, hvilket også bidrager til borgernes livskvalitet og sundhed.

Formand for Furesø Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Susanne Mortensen (C), er stolt af borgernes indsats: ”Vi ved, at social isolation og ensomhed øger risikoen markant for sygdomme og hospitalsindlæggelser blandt ældre borgere. Udover vores egne indsatser, bakker Furesø Kommune derfor også op om foreningslivets initiativer, som til sammen støtter de ældre borgere i at leve så selvstændigt og selvhjulpent som muligt. Borgerne selv spiller en stor rolle. Og tallene afspejler, at den brede og fælles indsats virker."

Fakta

  • Den ældre medicinske patient er et udtryk for en gruppe borgere over 65 år, der har været indlagt minimum tre gange over et kalenderår på en medicinsk afdeling.
  • Gruppens sundhedsudgifter er langt højere end restgruppen i deres årgange og udgør samlet set en stor del af kommunens sundhedsudgifter til hospitalerne. De udgør alene 13 pct. af patienterne i aldersgruppen, men de står for 32 pct. af indlæggelserne, 15 pct. af de ambulante besøg og samlet set 25,7 pct. af de somatiske udgifter.
  • Andelen af unikke ældre medicinske patienter i Furesø er faldet fra 13,6 pct. i 2013 til 9,6 pct. i 2015. Det er regionens laveste niveau.
  • Antallet af indlæggelser i målgruppen er faldet fra 226 i 2013 til 167 i 2015. Det svarer til et fald på 26 pct. og er et udtryk for, at langt færre ældre borgere har gentagne indlæggelser. Kommunens udgifter til hospitalsindlæggelserne er faldet tilsvarende.
  • Antallet af ambulante behandlinger i målgruppen er faldet fra 3.185 i 2013 til 2.851 i 2015. Det er et fald på 334 ambulante besøg svarende til 10 pct. Det er et udtryk for, at langt færre ældre borgere har gentagne ambulante besøg, og faldet i indlæggelser er altså ikke umiddelbart blevet erstattet af ambulante behandlinger.

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links