Amerikanske gæster på Syvstjerneskolen i Værløse

Engelskundervisning på Syvstjerneskolen
For andet år i træk har Syvstjerneskolen i Værløse haft glæde af to udvekslings-studerende, som i fire måneder hen over efteråret har besøgt skolen fast én dag om ugen. Det har været til stor glæde for alle involverede, og det er bestemt noget, som kommer til at fortsætte på Syvstjerneskolen. Både elever, lærere og de amerikanske praktikanter drager fordel af besøget, som er med til at give eleverne et autentisk indblik i USA.

Ordningen er et samarbejde med DIS, som er en non-profit undervisningsinstitution beliggende i København. DIS udbyder meritgivende semester-, års-, og sommerophold til nordamerikanske universitetsstuderende. 

Som en del af de studerendes bacheloruddannelse har de valgt at tage et semester i udlandet for at styrke deres tværkulturelle forståelse og for at udvikle sig både fagligt og personligt.

Nye perspektiver på læring

Woods Fairchild er udvekslingsstuderende fra Maine i USA, og hun er meget taknemmelig for at have været en del af undervisningen på Syvstjerneskolen og fortæller, at disse fire måneder har skubbet hende godt fremad, i forhold til når hun en dag afslutter sin uddannelse i psykologi og pædagogik for at undervise elever i High School.

Woods Fairchilds motivation for at deltage i ordningen var, at hun ønskede nye perspektiver på undervisning, hvortil hun udtaler: ”Skandinavien har nogle af de bedste skoler i verden – i hvert fald meget anderledes end USA”. 

Ved praktikopholdet på Syvstjerneskolen har hun bidraget med virkelige historier fra USA og en mere personlig indgangsvinkel, end Google kan. Det er med til at vække elevernes interesse for deres omverden og engagere dem i undervisningen.

Hun beskriver, at det har været fantastisk at opleve eleverne i Danmark, som er meget bedre til at have mere åbne rammer i undervisningen og få et godt udbytte af dette.

"Syvstjerneskolen i Værløse er et magisk sted"

”Der er noget magisk over Syvstjerneskolen – eleverne er så velopdragne, søde, interesserede og nysgerrige”, fortæller den amerikanske udvekslingsstuderende.

Hun synes, der hersker en fantastisk klassedynamik, og eleverne er meget læringsparate. De er meget selvstændige og er gode til at styre deres egen læring, modsat børn i USA, som har meget mere behov for lærerens opmærksomhed, guide og ”holde i hånden” igennem opgaverne. 

Woods Fairchild - amerikansk praktikant på Syvstjerneskolen 2016

Der er ingen vej uden om. Vil man kommunikere, skal det være på engelsk!

"Vi er glade for at samarbejde med DIS på Syvstjerneskolen, fortæller engelsklærer Dea Jespersen, "DIS er også glade for at have os som praktikskole, og vi har planer om at fortsætte det gode samarbejde"

"Fra et lærer perspektiv giver en udenlandsk studerendes spørgsmål og undren et nyt perspektiv på det at undervise i en dansk kontekst. Man får mulighed for at forklare en praksis, som nogle gange er rutine. Man får mulighed for at blive inspireret til at gøre ting anderledes eller se de studerende byde på aktiviteter, som man ikke lige havde i sin pallette før praktikanten lavede dem med ens klasse. Det at have en person fra et andet land på besøg er altid et plus. Eleverne får et autentisk input. Fx har mange elever været meget nysgerrige omkring valget i USA og har kunne være i direkte dialog med amerikanere, der stemte til valget. Det giver et ekstra kulturelt indspark i den daglige undervisning", siger Dea Jespersen.

"I 9. klasse har vi arbejdet med emnet "Gun violence in the USA". Det har været helt fantastisk at have et reelt billede af hvordan verden ser ud set med amerikanske øjne. Mine elever kommenterede at de følte sig heldige at kunne tale med en person, der reelt oplever den anderledes skydevåbenkultur. Som sproglærer er det altid positivt, når eleverne befinder sig i situationer, hvor de skal bruge målsproget. Praktikanterne taler kun engelsk. Der er ingen vej uden om. Vil man kommunikere, skal det være på engelsk. Den gensidige nysgerrighed har givet mange spændende udvekslinger på skolen", slutter Dea Jespersen.

 

Dea Jespersen, engelsklærer på Syvstjerneskolen

 
Kontakt

Syvstjerneskolen

Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7000
Hjemmeside: syvstjerneskolen.dk

Find Syvstjerneskolen på Krak