Klimakamp kæmpes på flere fronter i Furesø

Børn bag gryderne i de økologiske kantiner, klimabevidste boligejere og vakse, spare-ivrige medarbejdere var i 2016 alle med til skubbe Furesøs samlede miljøbelastning nedad. Det viser kommunens årlige klimaregnskab.

”Furesø Kommune har skabt flotte grønne resultater sammen med borgere, brugere og medarbejdere i 2016. Med konkrete handlinger understreger Furesø Kommune intentionen om at være en attraktiv, grøn bosætningskommune,” fortæller en tilfreds formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune, John I. Allentoft (C).

Kampen for et bedre klima har i 2016 udspillet sig på flere fronter, for den ene indsats inspirerer den anden, fortæller klimaprojektleder Stine Rahbek Pedersen fra Furesø Kommune: ”Børnene i vores daginstitutioner, skoler og FFO’er kan spise økologisk og arbejder konkret med økologi i børnehøjde ved at dyrke økologiske skolehaver. Når så skoleeleverne gør en stor indsats for at formidle deres viden om natur og økologi til de besøgende på Værløse Bymidte og på Farum Bytorv, inspirerer de deres egne familier og de handlende til at dyrke deres haver miljøvenligt og spise økologisk”, siger Stine Rahbek Pedersen, der kan glæde sig over, at økologiprocenten i Furesø Kommunes egne køkkener steg syv procentpoint i 2016 og nu ligger på 64 procent.

Bevidst byggeri og renovering

Borgerne og boligselskaber har vist interesse for at energiforbedre deres boliger. Alle pladser var udsolgt ved arrangementet ”Vanens Magt - og energibesparelser” med Peter Lund Madsen, der blandt andet satte Energitjenesten i kontakt med borgere med renoveringsprojekter og ønsker om at spare på energien. 

I 2015 fik 11 boligforeninger en energigennemgang og 16 boligejere fik udarbejdet en Bedre bolig-plan med 50 procent tilskud fra kommunen. Planerne har ført til, at der er igangsat eller planlagt indsatser i 13 parcelhuse, der forventes at reducere CO2-udledningen med 33 ton CO2 pr. år. Tiltagene omfatter blandt andet udskiftning og tætning af døre og vinduer, ændret varmeforsyning samt isolering af tage. 

Resultatet af energigennemgangene i boligforeningerne er forslag til energiforbedringer, der vil reducere energiforbruget med 850.000 KWh varme og 50.000 KWh el, hvilket svarer til 190 ton CO2 pr. år. Arbejdet kan skabe ca. 26 årsværk i byggebranchen. Boligforeningerne skal investere 14. mio. kr. for at realisere besparelsen. 

Furesø Kommune skaber CO2 reduktioner

Furesø Kommune har reduceret CO2-udledningen på kommunens egne arbejdspladser med tekniske forbedringer i bygningerne, for eksempel med LED-belysning på Stavnsholtskolen og i sportshaller.

I 2016 har 100 miljø- og klimaambassadørernes dagligt leveret en stor indsats for klimarigtig adfærd, der har ført til reduktioner i det daglige ressource¬forbrug. Effekten af ambassadørernes indsats ses tydeligst i de bygninger, der ikke har fået nye tekniske forbedringer. Fra 2014 til 2015 betød en mere klimarigtig adfærd i de kommunale bygninger, at CO2-udledningen faldt med 5 procent på varmeforbruget, 7 pct. på strøm og 9 pct. med vand.

Ambassadørernes arbejde med klimarigtig adfærd på arbejdspladsen har taget udgangspunkt i den kultur og de opgaver, arbejdspladsen varetager. Eksempelvis fik Furesøs nye borgere i de midlertidige flygtningeboliger og i permanente boliger en miljø- og klimaambassadør fra jobcentret, for som flygtning er energibesparelser ikke det, der ligger lige for. I samarbejde med boligselskaberne er flygtninge og nytilkomne derfor blevet introduceret til klimarigtig adfærd med gode råd om udluftning, og hvordan man sparer på vand, strøm og varme. 

For John I. Allentoft understreger det, at disse indsatser øger bevidstheden om vigtigheden af at spare på energien: ”Furesø Kommune skaber resultaterne i fællesskab. Det er borgere og medarbejdere, der tager ansvar for at modvirke klimaforandringerne, og deres indsats giver resultater”, siger udvalgsfor¬manden, der i 2017 forventer at se mange initiativer inden for især den grønne mobilitet, hvor Sydlejren på Flyvestationen blandt andet planlægges efter, at man kan komme til og fra arbejde og fritidsformål uden at skulle have bil. 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen