Ny handleplan for Furesøs daginstitutioner

Furesøs Børne- og Skoleudvalg har i enighed besluttet en handleplan for kommunens dagtilbud. Målet er klart: At sikre gode rammer for kommunens daginstitutioner, så børn i Furesø trives og udvikles, samtidig med at medarbejderne har gode arbejdsvilkår for deres pædagogiske arbejde.

For at nå målet lægger Furesøs politikere nu op til et samarbejde med forældre og medarbejdere om en ny vision på det samlede dagtilbudsområde. Det besluttede Børne- og Skoleudvalget tirsdag aften på et ekstraordinært udvalgsmøde. Handleplanen kommer i forlængelse af efterårets dialog mellem forvaltning, forældre, ledere, medarbejdere og øvrige brugere.

”Det glæder mig, at vi med bred politisk enighed nu har en handleplan for det videre arbejde med vores daginstitutioner. Vi får flere børn i kommunen, og der er brug for en samlet plan for at renovere og bygge nyt, så vores børn får de bedst mulige rammer at vokse op i. Samtidig skal vi sikre en god udnyttelse af vores ressourcer. Udgangspunktet er vores børn og ungepolitik og vores guidelines for gode daginstitutioner” forklarer Henrik Poulsen (A), formand for Børne- og Skoleudvalget, og tilføjer: ”Vi har nu lagt en plan, så vi får mere tid til at finde gode løsninger for de institutioner, der har været drøftet i efteråret, og hvor vi samtidig får lagt sporene til en 10-årig plan for udvikling af institutionerne i Furesø. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med forældre og medarbejdere og er glad for, at vi nu er nået i mål med en fælles handleplan blandt alle partier i byrådet”.

Nyt udviklingsudvalg

Flere børn i Furesø skaber behov for flere daginstitutioner. Derfor er der brug for i fællesskab at kortlægge behovet for omstruktureringer, renoveringer og nybygninger på institutionsområdet i et 10-årigt perspektiv. Et nyt udviklingsudvalg med forældre, ledere og medarbejdere skal i fællesskab med politikerne finde de gode løsninger. 

”Vi har fra forældre, ledere og ansatte fået gode perspektiver til det videre arbejde med dagtilbudsområdet. Forløbet indtil nu viser, hvor vigtigt det er, at borgere og ansatte er medskabere, og det glæder mig, at det tætte samarbejde fortsætter i et udviklingsudvalg,” siger Henrik Poulsen.

Udviklingsudvalgets arbejde skal tage udgangspunkt i kommunens børne- og ungepolitik, de otte guidelines for udviklingen af Furesøs daginstitutioner og hensynet til at udnytte ressourcerne optimalt. Udviklingsudvalget skal vise samspillet mellem indskoling og FFO-tilbud.

Den netop vedtagne handleplan lægger op til at afklare behov for renovering, flytning m.v. af de institutioner, der har været i spil i efterårets drøftelser mellem forældre og forvaltning. God tid samt et grundigt forarbejde, hvor alle synspunkter er med, er vigtige elementer for at nå et resultat, som alle bliver glade for. 

Arbejdet med at definere et kommissorium for udviklingsudvalget går i gang i foråret 2017. 

Se handleplanen og referatet fra Børne- og Skoleudvalgets møde.

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008