Brug din erfaring som mentor på jobmarkedet

Kan du hjælpe unge eller borgere, der har været sygemeldt, i gang i din egen branche? Kan du støtte dem i uddannelsesvalg eller jobsøgning? Så kan du nu blive frivillig mentor og få styrket både dine og deres kompetencer.

Mange unge eller sygemeldte borgere har motivationen, men har svært ved at fastholde et job eller en uddannelse. De mangler et netværk og branchekendskab for at få hverdagen til at fungere. Som frivillig mentor kan du være med til at støtte disse borgere i deres personlige og professionelle udvikling.

Mentorkorpset er til for borgere mellem 18 og 65 år, og som mentor kan du via dine erfaringer og dit branchekendskab inspirere og hjælpe en anden til at blive mere afklaret, bedre rustet og mere motiveret for at blive i uddannelse eller i job. Som mentor bestemmer selv, hvor meget du vil lægge i din rolle. Det vigtigste er, at du vil gøre en frivillig indsats for en anden, fortæller Preben Sandberg Petterson (A), formand for Beskæftigelses- og erhvervsuddannelsesudvalget i Furesø.

Greb om tilværelsen

”Et godt greb i en uddannelse, en ny branche eller et fast fodfæste på arbejdsmarkedet kommer ikke altid af sig selv. Især ikke, hvis man som ung eller tidligere sygemeldt skal have en hverdag i fastere rammer til at fungere. Vores håb med dette initiativ er, at vi kan matche furesøborgere, der er parate til at gøre en forskel for hinanden,” siger Preben Sandberg Petterson.

June Wibeck-Nilsson har som leder af Furesø Kommunes ungeafdeling det overordnede ansvar for det frivillige mentorkorps i Jobcenter Furesø. Hendes håb er, at muligheden for at blive mentor vil appellere til et bredt udvalg af furesøborgere.

”Frivillige kan gøre en kæmpe forskel ved at hjælpe med at skabe relationer eller kontakt til blandt andet det lokale erhvervsliv. Det er lysten, der skal drive værket, men rammerne er meget fleksible. Hele livsnerven i det frivillige arbejde er lysten til at hjælpe nogen og ikke være afhængig af for mange faste rammer og forpligtelser. Du skal blive frivillig mentor, fordi du har lyst og overskud til at være noget særligt for en borger, som har brug for netop dig,” forklarer June Wibeck-Nilsson.

Som mentor får du stor frihed til, selv at definere din rolle. Alle frivillige får fire timers mentoruddannelse og mulighed for at mødes med andre mentorer efter behov. En kontaktperson hos kommunen hjælper, hvis der skulle opstå problemer eller spørgsmål undervejs i forløbet., fortæller June Wibeck-Nilsson.

”Når du tilmelder dig, skal du svare på nogle spørgsmål, så vi kan finde det bedste match til dig. Det er helt op til dig, hvor meget tid du vil bruge på din rolle som mentor. Vi anbefaler dog at bruge minimum et par timer om måneden”, siger hun.

Kommunen matcher mentorer og borgere ud fra en række kriterier og ser på, hvad mentoren er særligt god til, og hvad borgeren har særligt brug for støtte til. Det kan være praktiske og sociale gøremål i hverdagen, at få oversat sine kompetencer til et nyt arbejdsområde, at blive afklaret om karriereønsker og -muligheder eller noget helt andet.

Få erfaring med ledelse

Til at organisere de frivillige mentorer søger Furesø Kommune også frivillige aktivitetsledere, der vil sikre, at mentorkorpsets forskellige aktiviteter bliver gennemført. Hvad enten du er under uddannelse, arbejdssøgende eller i arbejde, styrker arbejdet som frivillig leder dine kompetencer og dit CV inden for organisation og ledelse.

Meld dig til eller få mere at vide

Tilmeld dig på www.furesoe.dk/blivfrivilligmentor

Vil du vide mere, kan du kontakte Kim Henriksen, der er koordinator af det frivillige mentorkorps på kihe@furesoe.dk eller 7216 5504

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Relevante links