Novafos er dit nye vandselskab

Fra juli 2017 er Novafos nyt vandselskab i Furesø Kommune.

Vandet er det samme, men selskabet bag er nyt. Novafos er fra juli 2017 nyt vandselskab i Furesø Kommune. Novafos vil sørge for et velfungerende system til regnvand og spildevand.

Det meste af drikkevandet i Furesø Kommune leveres af andelsselskabet Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Derudover forsyner et lille privat vandværk, Trevang Vandværk, et mindre antal ejendomme omkring Trevangsvej, og få ejendomme får drikkevand fra vandværker i nabokommunerne eller har egen privat boring/brønd.

Læs mere på www.novafos.dk


Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen