Masser af tid til at komme med bemærkninger til udkast til kommuneplan

Forside på Forslag til kommuneplan 2017
Forslag til kommuneplan 2017 er i høring frem til den 19. september. Udkastet kan ses på nettet og på kommunens biblioteker, hvor man også kan få udleveret et eksemplar i papirudgave. Som led i høringen holdes den 31. august endnu et borgermøde om kommuneplanen. OBS: Høringsfristen for Kommuneplan og plan for Flyvestationen er forlænget til den 3. oktober 2017.

"Kommuneplanen er et meget vigtigt dokument, der sætter rammen om Furesøs udvikling de næste fire år. Derfor må der ikke herske tvivl om, at den er i høring, og at det er nu, man har en chance for at være med til at bestemme, hvilken retning vi skal bevæge os i. Jeg vil gerne slå fast, at vi i Furesø har valgt en høringsperiode, der er længere end de lovpligtige 8 uger. Høringsperioden beregnes ifølge Planlovens bestemmelser fra den dag, hvor høringen offentliggøres digitalt. Høringen af Forslag til kommuneplan 2017 blev lagt på furesoe.dk den 3. juli, og med 11 uger giver det en høringsfrist den 19. september", siger Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Furesø Kommune.

Offentliggørelsen af høringen af kommuneplanen er sket efter gældende regler. Furesø Kommunes pressemeddelelse af den 3. juli blev bl.a. bragt i Furesø Avis den 25. juli i en større artikel, og der vil igen orienteres herom i kommunens informationsannonce tirsdag den 8. august. 

"Jeg håber dermed, at ingen længere kan være i tvivl om, at kommuneplanen er i høring", siger Christine Brochdorf, og tilføjer: "Borgerinddragelse er en helt afgørende prioritering i Furesø, og derfor har der også som led i udarbejdelse af forslag til kommuneplanen været afholdt borgermøder, og ca. 45 borgere, foreningsrepræsentanter og politikere deltog i workshops og en bustur rundt i kommunen i efteråret 2016". 

Man kan læse mere om processen på furesoe.dk/kommuneplan2017

Den 31. august holder Furesø Kommune og Miljørådet et borgermøde, hvor man kan høre mere om planen, få svar på spørgsmål og komme med kommentarer. Borgermødet finder sted den 31. august kl. 19 – 21 i Teatersalen i Kulturhuset i Farum. Dørene åbnes kl. 18, og i den første time er der mulighed for at stille spørgsmål til materialet til forvaltningen. I ugerne op til borgermødet vil der være udstillinger i Farum Kulturhus og Galaksen i Værløse. Her kan man få et overblik over indholdet, se kort og få viden om de mest aktuelle temaer. 

"Vi glæder os meget til, at Furesøs borgere, foreninger og erhvervsliv kommer med input og høringssvar til Forslag til kommuneplan 2017, så vi sammen kan drøfte rammerne for Furesøs fremtid", slutter Christine Borchdorf.


Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Relevante links