Borgere trives på Furesøs plejecentre og rehabiliteringscenter

Furesø Kommunes seneste tilsyn på plejecentre og rehabiliteringscentret viser gode takter. Der er generelt sket en positiv udvikling, og borgerne trives og har gode relationer til personalet.

De årlige kommunale tilsyn på plejecentre og rehabiliteringscenteret tager udgangspunkt i værdighedspolitikken og i stikprøver, observationer og samtaler med beboere, pårørende, personale og ledere. Her bliver blandt andet talt om mad og ernæring, livskvalitet og kvalitet i plejen. De nyeste tilsyn viser en positiv udvikling, og resultaterne glæder Susanne Mortensen (C), formand for Furesøs Social- og Sundhedsudvalg:

- Vi har stort fokus på at kunne tilbyde den bedste pleje til vores ældre borgere, så de kan leve et godt og værdigt liv. Jeg er stolt over, at vores Værdighedspolitik er blevet omsat til virkelighed ude hos borgerne, hvor den er med til at understøtte borgernes livskvalitet, fortæller hun.

De kommunale tilsyn er en del af den løbende udvikling, som foregår på plejecentrene og rehabiliteringscenteret, forklarer næstformand for Social- og Sundhedsudvalget, Neslihan Diksan (A):

- De kommunale tilsyn er vigtige greb i forbindelse med den løbende udvikling, da de hjælper med at afdække, hvor vores indsats virker godt, og hvor vi kan sætte ind og styrke borgernes velvære yderligere, forklarer Neslihan Diksan.

Tidligere opsporing og fokus på flere aktiviteter

Tilsynsrapporterne konkluderer, at borgernes basale pleje og hygiejne prioriteres højt og fylder meget i en travl hverdag. Personalet arbejder desuden systematisk med tidlig opsporing og rehabilitering i hverdagen, hvilket har medvirket til at øge den faglige kvalitet.

Rapporterne viser samtidig, at borgerne i den travle hverdag ikke har de samme muligheder for aktiviteter som tidligere. Efter tilsynene er klippekortsordningen til aktiviteter udvidet til også at omfatte borgere på plejecentrene.

Fortsat fokus på medicin-håndteringen

Personalets håndtering af medicin har generelt stort fokus, og der arbejdes systematisk med at forebygge og mindske fejl. De nyeste stikprøver viser, at der er sket en positiv udvikling på området siden sidste tilsyn, men der blev fundet mindre fejl. De problemer er der taget hånd om siden tilsynene, blandt andet ved at personalet har fået mere ro til medicin-håndteringen. Der er blandt andet etableret medicinrum på flere afdelinger, hvor personalet uforstyrret kan varetage medicinopgaver. Desuden arbejdes der på, at flere borgere kan få dosispakket medicin, så medicinen bliver pakket i de rette doser allerede på apoteket.

Flere velduftende og lokale måltider

Mad og måltider har stor betydning for livskvaliteten, og borgernes oplevelse af samme har igen været i fokus i forbindelse med tilsynene. Som altid er vurderingerne meget individuelle. Nogle borgere roser måltiderne, der opleves som værende ”som vi selv ville lave det”, mens andre mener, at der mangler farve, grøntsager og smag. Alle sætter dog stor pris på det friskbagte brød, som bages lokalt på flere af plejecentrene. Efter tilsynene har køkkenet på Lillevang Plejecenter fået del i satspuljemidlerne. Med afsæt i de penge er køkkenlederen i gang med at udvikle maden, så den bliver endnu bedre, sundere og mere velduftende, ligesom der arbejdes videre med muligheden, for at maden kan færdigtilberedes lokalt på afdelingerne.

Fakta

Furesø Kommune foretager årligt uanmeldte tilsyn på plejecentre og rehabiliteringscentret. Her har de tilsynsførende fokus på at undersøge om

  • borgerne får den hjælp og pleje, de er berettiget til
  • hjælpen leveres på en faglig og forsvarlig måde, herunder medicinhåndtering
  • plejecentrene og rehabiliteringscentret lever op til relevant lovgivning.

Fra september 2016 til marts 2017 er der foretaget otte uanmeldte kommunale tilsynsbesøg fordelt på plejecentre og rehabiliteringscentret.

Læs mere om udviklingen af maden i køkkenet på Lillevang Plejecenter på http://www.furesoe.dk/Nyheder/2017/Maj/LillevangKoekken

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Susanne Mortensen
Gruppeformand for Konservative

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 52 67 52 53
E-mail: smo@furesoe.dk

Relevante links