Fristen for høringssvar til Kommuneplan 2017 forlænget med to uger

Et enigt Miljø-, Plan og Teknikudvalg har besluttet at anbefale Byrådet at forlænge høringsperioden for Kommuneplan 2017 og for Sammenhængende planlægning for Flyvestationen med to uger, så den nye frist er tirsdag den 3. oktober 2017.

Byrådet besluttede den 28. juni at sende forslag til kommuneplan 2017 i høring. På grund af sommerferien blev lovkravet på 8 ugers høringsfrist udvidet til 11 uger. Over sommeren har der været stor interesse for at deltage i høringen og mange har ytret ønske om, at tidsfristen blev forlænget.

For at sikre dette har et enigt udvalg besluttet at forlænge høringsperioden med yderligere to uger.

Udvalgsformand John Ingemann Allentoft (C): ”Kommuneplanen er et vigtigt dokument, som sætter rammerne for kommunens udvikling de næste mange år. Derfor er vi glade for, at mange borgere har udvist interesse for at deltage i høringen. Forlængelse af høringsperioden skal give mere tid til at inddrage borgerne.”

Næstformanden i udvalget, Lene Munch-Petersen (A) er glad for beslutningen: ”Der har været en kritik af, at kommuneplanen var svær at finde. Det har vi taget til os. Nu kan udkastet hentes i papirudgave på bibliotekerne, og vi har forlænget høringsfristen, så alle kan nå at give deres besyv med. ”

Furesø Kommune og Miljørådet inviterer til borgermøde den 31. august 2017 kl. 19-21 om forslag til kommuneplan og forslaget til en Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen. På borgermødet kan du høre mere om planerne, få svar på spørgsmål og komme med kommentarer. Borgermødet finder sted i Teatersalen i Farum Kulturhus. Dørene åbnes kl. 18, og i timen inden borgermødet vil forvaltningen være klar til at svare på dine spørgsmål til høringsmaterialet.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen