Furesø stiller høje krav til bæredygtige bygninger

Regnvandsbassin ved Galaksen, fotograf: Mikkel Arnfred
Regnvandsbassin. Foto: Mikkel Arnfred
Bæredygtighed skal være overskriften, når der bliver bygget nyt i Furesø Kommune. Det besluttede byrådet onsdag aften, da de vedtog en række krav, der skal indgå i de kommende lokalplaner for at fremme bæredygtighed.

Når der fremover bliver bygget nyt i Furesø Kommune, vil kommunen stille krav til bygningernes miljø- og klimaegenskaber. Nogle af kravene vil blive skrevet ind i kommende lokalplaner for på den måde at sikre, at alle nye bygninger bliver mere bæredygtige – uanset hvem, der bygger dem. Der vil være yderligere krav, der skal opfyldes, når kommunen selv er bygherre, samt ved kommunalt støttede byggerier og ved salg af kommunale grunde.

”Med de nye krav markerer Furesø sig som en foregangskommune, der sætter bæredygtigt byggeri på dagsordenen. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og vi er stolte af, at vi på denne måde kan bidrage til, at Furesø forsat kan værne om miljøet og vores dejlige natur,” siger John Ingemann Allentoft (C), formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Et fortsat grønt og bæredygtigt Furesø

De nye krav til kommende lokalplaner handler blandt andet om at bygge tættere i de eksisterende byområder, så den omgivende natur friholdes mest muligt for byggeri. Derudover bliver det et krav, at udendørs belysning ikke må påvirke omgivelserne negativt, og at gående og cyklister skal prioriteres i kombination med kollektiv transport. I fremtiden kan furesøborgere desuden se frem til at bo i bygninger, der helt eller delvist er forsynet med vedvarende energi, som eksempelvis varmepumper, solenergi og jordvarme.

”Bygherrerne vil fremover nemt kunne få et overblik over Furesø Kommunes krav til bæredygtighed,” forklarer Lene Munch-Petersen (A), næstformand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, og tilføjer: ”Og borgerne kan glæde sig over, at de fortsat kan nyde et grønt Furesø, som i endnu højere grad tænker i fremtidssikre og bæredygtige løsninger."

Fakta

De nye krav til bæredygtighed gælder for kommende byggerier i Furesø Kommune.

Kravene i kommunens nye lokalplaner omhandler emner som:

  • bygningstæthed
  • omgivende beplantning og biodiversitet
  • vedvarende energi

Kravene til bæredygtighed i kommunalt byggeri, kommunalt støttet byggeri og ved kommunalt salg af fast ejendom omhandler emner som:

  • energiforhold
  • certificering
  • intelligent sti- og vejbelysning

Alle vedtagne bæredygtighedskrav kan ses i referatet fra byrådsmødet den 26. april 2017 på www.furesoe.dk/polweb

De specifikke krav er ved at blive fastlagt. Du kan se den foreløbige liste med krav i dette direkte link: www.polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=127975 


Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250

Relevante links