Furesøs skolevæsen blandt de bedste i Danmark

Engelskundervisning på Syvstjerneskolen
Engelskundervisning på Syvstjerneskolen. Arkivfoto
Endnu engang formår Furesø at hæve gennemsnittet ved folkeskolens prøver. Gennem de sidste 7 år er gennemsnittet hævet en hel karakter. Det bringer Furesø skolevæsen ind på en flot femteplads på landsplan.
Det går godt på Furesøs skoler. På tværs af skolerne afsluttede de 20 procent dygtigste elever deres folkeskoletid med et gennemsnit på mellem 10,5 og 11,4 i 2016, mens gennemsnittet er hævet fra 7,2 i skoleåret 2009-2010 til 8,2 i 2015-2016. Landsgennemsnittet ligger på 7,0.

Formand for børne- og skoleudvalget i Furesø Kommune, Henrik Poulsen (A) er glad for resultatet på de unges vegne, ikke mindst fordi de flotte resultater følges af den årlige trivselsmåling blandt eleverne, hvor Furesøs skoler også kan vise et meget tilfredsstillende resultat i skoleåret 2015-2016.
"Alt andet lige giver et godt karaktergennemsnit flere valgmuligheder for den enkelte, når de vigtige beslutninger om uddannelse og job skal træffes. Men man skal trives for at lære og lære for at trives. Derfor er det virkelig positivt, at resultaterne ikke er på bekostning af trivslen," siger han.

Tid til at turde mere

Henrik Poulsen ser også andre grunde til at glæde sig over de gode resultater i den kvalitetsrapport for Furesøs skolevæsen, som politikerne netop har fået forelagt:
"Lærerne kan virkelig ranke ryggen, for de flotte faglige resultater, vores skolevæsen leverer, er jo i høj grad også deres fortjeneste. Samtidig er resultaterne et godt afsæt for at turde noget mere her i Furesø. I Børne- og skoleudvalget lytter vi til skolebestyrelserne, der - billedligt talt - ønsker dannelse, innovation og kreativitet sat på skoleskemaet. Indtil nu har vi med kvalitetsrapporten primært målt de faglige resultater. Men læring rummer også en personlig og social dimension, og det skal også afspejle sig i den måde, vi måler kvalitet på i vores daginstitutioner og skoler her i Furesø, understreger Henrik Poulsen og fortsætter:
"Derfor glæder jeg mig til, at vi skal tale meget mere om et fælles læringssyn for 0-18-årige på Furesø Børnetopmøde i slutningen af marts. Her er ledere og bestyrelser fra daginstitutionerne nemlig også med," siger han.

En håndholdt indsats for svage elever

Kvalitetsrapporten og de stadigt bedre gennemsnit ved folkeskolernes afgangsprøver vidner om, at Furesøs skoler i høj grad lykkes med at skabe læringsmiljøer og -muligheder for langt de fleste elever. Den store udfordring i Furesø er derfor at løfte eleverne med de dårligste resultater.
"For de elever er det ekstra vigtigt med det brede læringssyn. Hvis en elev grundlæggende ikke er motiveret til at gå i skole, er det ikke nok at sætte ind med mere faglig hjælp. Så må vi sammen med elev og forældre forsøge at genskabe motivationen ved at tage afsæt i og styrke elevens personlige, sociale og faglige kompetencer. Det kan kræve en mere "håndholdt" indsats, som af og til også rækker ud over, hvad vi kan inden for skolens rammer og ud til at andre dygtige medarbejdere." siger Henrik Poulsen.
"Furesøs skoler har gang i mange spændende tiltag for at udvikle undervisningen. Praktikforløb med det lokale erhvervsliv, innovation på skoleskemaet, valgfag på tværs af skolerne, samarbejde med de lokale foreninger og nye måder at tilrettelægge skoledagen på, er alt sammen forskellige veje til udvikling og differentiering af undervisningen, og det er spændende at være vidne til, slutter udvalgsformanden.

Yderligere oplysninger

Kvalitetsrapporten kan findes som bilag til dette dagsordenspunkt fra Børne- og skoleudvalget: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2015/2016


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)