Ikke nok interesse for erhvervsskoletilbud fra august 2017

Blandt Furesø Kommunes unge har interessen for erhvervsskolerne været vigende – en tendens, der også ses i mange andre kommuner. Det lave ansøgningsantal betyder, at der ikke er nok elever til at oprette de to forventede erhvervsrettede 10. klasser på Bybækskolen i Farum. Børne- og Skoleudvalget ser nu på mulighederne for et fortsat samarbejde med erhvervsskoler og erhvervsliv.

I forberedelserne til et Campus Furesø med to erhvervsrettede og en almen 10. klasse, er der etableret et godt samarbejde med de fire erhvervsskoler Knord, TEC, ESNORD og SOPU.

Det lokale erhvervsliv har også vist stor interesse, hvilket resulterede i en partnerskabsaftale om flere lære- og praktikpladser til Furesøs unge. Den 10. maj mødes Børne- og Skoleudvalget for at drøfte mulighederne for et fortsat samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskolerne og for at arbejde videre med planerne for lokale ungdomsuddannelser til Furesøs unge.


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links