Furesø holdt børnetopmøde om fremtidens borgere

Foto af skole og børneudvalgspolitikere
Hvad vil vi med Furesøs børn og unge i dagtilbud og skoler? Det satte elever, forældre og personale på skoler og institutioner sig i weekenden sammen med byrådspolitikere og forvaltning for at sætte en retning for.
Fremtidens (furesø)borgere er ikke bare faglige sværvægtere, der ved og kan dét, de skal kunne til fingerspidserne. De er også helstøbte mennesker med personlige kompetencer som vilje, motivation, følelser og engagement. Og med sociale kompetencer, der gør, at de kan handle, kommunikere og samarbejde.

Det står klart efter weekendens børnetopmøde, hvor bestyrelser og områdebestyrelser fra skolerne og daginstitutionerne i Furesø mødtes med elevrådsrepræsentanter, politikerne i kommunens børne- og skoleudvalg og fagfolk fra skolerne, institutionerne og kommunens forvaltning.
”Vi hverken kan eller skal taste børnenes dannelse ind i et regneark. Vi kan måle deres faglighed ved at se på deres resultater. Men vi vil have helstøbte børn. For at blive det, skal vores børn allerede i dag og fra de begynder i dagtilbud lære, vokse op med og trives i et miljø, hvor læring ikke kun kan handler om at svare rigtigt, men også om at turde satse og træffe beslutninger, siger Henrik Poulsen (A), formand for Børne- og Skoleudvalget i Furesø Kommune.

Nyt læringssyn sætter retning

”De rammer har vi fået med børnetopmødet, hvor vi har sat en ny, fælles retning med et nyt læringssyn, der rummer hele barnets udvikling og ikke kun fokuserer på de faglige præstationer,” fortæller han om fredagens og lørdagens program, hvor Jakob Bjerre, Stavnsholtskolens leder, præsenterede det fælles læringssyn på vegne af dagtilbud og skoler.

Herefter var der oplæg fra en førende forsker inden for læring, professor Stig Broström og fra rektor for Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, der gav de godt 45 deltagere på børnetopmødet deres bud på, hvordan man skaber dannelse og læring for fremtidens borgere i Furesø med et nyt læringssyn.

Læringssynet lægger op til en ligevægt mellem børns faglige, personlige og sociale kompetencer. Med fra børnetopmødet tager forældre, elever, fagfolk og politikere derfor et fælles afsæt for det videre arbejde i to kommende udviklingsudvalg, et på daginstitutionsområdet og et på skoleområdet.

Udviklingsudvalg på vej

Hen over vinteren har borgere, fagpersoner og andre interessenter været engageret i kommunens to udviklingsudvalg om Værløse Bymidte og senioregnede boliger. Nu er det så børneområdets tur til at involvere borgere og andre interessenter i den nye form for borgerinddragelse, hvilket Henrik Poulsen har store forventninger til.
”Et udviklingsudvalg er en fælles platform for at tage en åben og engageret dialog om, hvad der er vigtigt for vores børn og unge. Her kan vi høre engagerede borgeres bud på, hvordan vi understøtter vores børns trivsel, progression og læring og matche det med fagpersonalets viden og ønsker til lokalt råderum og lokale særpræg. Engagementet på børnetopmødet var stort, og det lover godt for arbejdet i de nye udvalg,” siger han.
Udviklingsudvalgene på skole- og dagtilbudsområdet lanceres senere på året.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)