Behandling i hjemmet forhindrer indlæggelser

240 gange har syge furesøborgere undgået at blive indlagt over de sidste 18 måneder. I stedet har de fået hjælp af det specialiserede sygeplejeteam, SHS-teamet, der samarbejder på tværs af kommuner, fag og sektorer.

Sidste år oprettede Furesø, Ballerup og Herlev kommuner i samarbejde med Herlev Gentofte Hospital og de praktiserende læger det specialiserede sygeplejeteam, SHS-teamet. Sygeplejerskerne kan rykke hurtigt ud efter henvendelse fra egen læge, hospital eller kommunalt sundhedspersonale. Over 200 borgere i Furesø Kommune har indtil nu fået hjælp af teamet. Det er til stor glæde og gavn for de berørte borgere og deres pårørende.

Tillidsfuldt samarbejde er nøglen til succes

Formand for Furesø Kommunes social- og sundhedsudvalg, Susanne Mortensen (C), glæder sig over succesen og borgernes tilfredshed.

”SHS-teamet styrker det nære sundhedsvæsen og spiller en afgørende rolle i vores indsats for at skabe bedre borgerforløb og mere tryghed hos de berørte borgere og deres pårørende,” forklarer Susanne Mortensen og fortsætter:

”Teamet har øget muligheden for at udrede og behandle borgere i eget hjem. Det sker ofte i samarbejde med den praktiserende læge. Det gode og tillidsfulde samarbejde, vi har oplevet med lægerne, er klart en af nøglerne til successen.”

For sundheds- og forebyggelseschef i Furesø Kommune, Nicolai Kjems er samarbejdet om SHS-teamet også en måde at nå hensigterne i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

”SHS-teamet bygger på et fundament af specialviden og -kompetencer. Med det skaber teamets sygeplejersker sammenhæng mellem hospital og kommune. Samtidig handler de hurtigt og kompetent i akutte situationer i tæt samarbejde med personale og borgere, fortæller han.

Øget viden sikrer hurtigere hjemsendelse

Det tætte samarbejde har blandt andre Lene Møller-Johansson, der er SOSU-assistent på Svanepunktet Rehabiliteringscenter, haft gavn af. SHS-teamet har hjulpet til at opkvalificere det kommunale sundhedspersonale. Personalet har nu fået øget fokus på tidlig opsporing, og ved mistanke om infektion eller lungebetændelse bruger de SHS-teamet til sparring.

”Teamet har lært os, hvad vi skal være særligt opmærksomme på i de situationer. Det giver tryghed for personalet, pårørende og borgere, som ofte undgår en tur på hospitalet. Det redder liv,” siger Lene Møller-Johansson.

Det er hendes kollega, Pia Søgren Satterup, kvalitets- og udviklingssygeplejerske på Svanepunktet Rehabiliteringscenter, enig i.

”De styrkede kompetencer gør det mere trygt at modtage borgere efter operationer. Det er blevet helt naturligt at bruge teamet til sparring, de er som en forlænget arm,” fortæller hun.

”Det er mere trygt end på hospitalet”

SHS-teamets mulighed for at rykke hurtigt ud kommer ikke kun den syge borger til gavn. Hurtig og kompetent hjælp giver også ro i sjælen hos de pårørende.

Sonder og katetre, der falder ud eller svigter, kan føre til flere dages indlæggelser. Helle Kasarab har som pårørende oplevet SHS-teamet i aktion, da hendes mand kateter røg ud:

”Jeg ved, at det skal gå rimelig stærkt med at få i det igen, hvis det ikke skal ende med en indlæggelse. Så jeg var ved at gå i panik. Min læges sekretær foreslog, at hun kontaktede SHS-teamet. Efter et kvarter stod to professionelle og behagelige sygeplejersker i vores hjem. Det var imponerende hurtigt,” siger Helle Kasarab.

Hun oplevede sygeplejerskerne som rolige og effektive.

”Det var meget trygt. Mere trygt end på hospitalet, hvor min mand før har måttet ligge på gangen og vente, mens folk løb frem og tilbage. Der er man bare en lille brik i et kæmpe spil. Det her var i stedet roligt og personligt. Vi er meget glade for, at min mand kunne undgå en indlæggelse,” forklarer Helle Kasarab.

Lettelse for de pårørende. Anne Marie Olsens mand har også kateter. Han har fået hjælp af SHS-teamet to gange.

”Det er en stor lettelse for mig at vide, at de kan komme hurtigt. Det er enormt stressende som pårørende at vide, at hvis min mand ikke får hjælp snart, så skal han på hospitalet med alt, hvad det indebærer,” forklarer hun.

Kateteret stopper nogle gange til. Det giver ham smerter og gør ham konfus, men det afhjælper SHS-teamet.

”De ordner det straks. Min mand er rask med det samme og slipper for to dages indlæggelse. Det er jo helt fantastisk. Teamet er meget professionelt, og alt går glat. Det betyder meget for mig som pårørende, ellers risikerer jeg også at gå ned med flaget,” slutter Anne Marie Olsen.

Fakta om SHS-teamet

  • SHS-teamet løser sygeplejefaglige opgaver på tværs af kommunegrænser og sektorer. Teamet består af specialiserede sygeplejersker med en bred og høj faglighed. De skal øge sammenhængen og dermed også patient-sikkerheden for patienter, der fx udskrives fra Herlev og Gentofte Hospital og skal modtage hjemmehjælp i en af de tre kommuner; Ballerup, Herlev og Furesø.
  • Teamet skal sikre en ensartet sygefaglig indsats på det specialiserede område i kommunerne for at modvirke (gen)indlæggelser af ældre patienter.
  • Samarbejdet gør det muligt at dele viden, kompetencer og erfaringer mel-lem kommunerne. Det skal skabe nye standarder og metoder, der vil kunne bruges i resten af Danmark.
  • SHS-teamet så dagens lys den 16. februar 2015. Region Hovedstaden har bidraget økonomisk til projektet fra en særlig forebyggelsespulje.
  • SHS-teamets arbejde er netop blevet evalueret. Læs mere om teamet og evalueringsrapporten på www.furesoe.dk/shs-team og www.shsteam.dk
  • Den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicin-ske patient findes her: www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Styrket-indsats-for-den-aeldre-medicinske-patient.aspx 


Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links