Enigt byråd lander toårigt budgetforlig med plads til udvikling af velfærden

Der er i dag indgået et bredt budgetforlig mellem alle partier i Furesø Byråd. Resultatet af budgetforhandlingerne sikrer, at der bliver plads til velfærd og fortsat udvikling af kommunen. Samtidig er budgetforliget toårigt, så der ikke skal gennemføres yderligere spare-øvelser i 2018.

Det var en tilfreds borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der efter flere ugers budgetforhandlinger, kunne lukke et bredt budgetforlig med særligt fokus på udvikling af velfærdsområderne, hvor der bliver plads til flere ressourcer til børn, skole og ældre.

Udvikling af velfærden

”Det går godt i Furesø. Der er styr på økonomien og nye borgere og virksomheder flytter til. Det kan man også se i årets budgetforlig. Vi tilfører samlet 37 millioner kroner til velfærdsområderne, så vi fortsat kan holde et højt serviceniveau. Samtidig vil vi gerne udvikle kommunen i samarbejde med borgerne, så Furesø bliver et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde. Derfor nedsætter vi blandt andet et nyt udviklingsudvalg på skoleområdet, hvor vi sammen med forældre, elever og lærere skal se på, hvordan vi fortsat kan have nogle af landets bedste folkeskoler. Vi skal have alle med. Derfor etablerer vi også en tværgående taskforce mellem skolerne, der skal sikre et fortsat løft af kommunens tosprogede elever. Vi fastholder også midler til flere hænder i dagsinstitutionerne,” udtaler Ole Bondo Christensen.

Ambitiøse investeringer i kommunen

Det er ikke kun velfærdsområderne, der er i fokus i budgetforliget. Der fremlægges også et ambitiøst anlægsprogram, hvor der er afsat over 400 millioner kroner til investeringer i de kommende fire år.

”Det er vigtigt, at vi også fremover kan være en attraktiv grøn bosætningskommune med respekt for natur og miljø. Vi har skabt plads i budgettet til nye daginstitutioner, nye idrætsfaciliteter, flere plejehjemspladser og renovering af skoler, veje og legepladser”, fortæller Ole Bondo Christensen.

Inddragelse med indflydelse

Udover de politiske budgetforhandlinger, så bygger budgetforliget på en flere måneder lang inddragelsesproces, hvor borgere, råd og nævn har været i dialog med politikere og forvaltning om de konkrete forslag. Et velbesøgt borgermøde satte startskuddet til en officiel høringsproces, hvor der ved deadline var indkommet 54 bidrag.

”Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget med viden og synspunkter i budgetprocessen. Det har været en uvurderlig hjælp i arbejdet med at strikke de rigtige forsag sammen”, slutter borgmester Ole Bondo Christensen.

Budgettet skal endeligt vedtages på byrådsmødet den 12. oktober. Budgetforlig og udkast kan ses på www.furesoe.dk/budget

Det siger partierne bag budgetforliget

Preben Sandberg Pettersson (A), viceborgmester

”Det ligger Socialdemokratiet meget på sinde, at budgetforliget har sikret et ordentligt grundlag for velfærden her i kommunen. Vi skal skabe endnu flere lokale arbejdspladser og hjælpe borgere på kontanthjælp eller dagpenge ud i beskæftigelse. Det er godt for den enkelte men også for kommunens økonomi. Vi samarbejder godt med det lokale erhvervsliv om opgaven. Her bliver vi godt hjulpet af en ny erhvervsrettet 10. klasse og en lokal erhvervsskole.”

Susanne Mortensen (C), viceborgmester

”Det er vigtigt for de Konservative, at vi kan sikre kernevelfærden og samtidig fremlægge et budget i balance. Vores primære fokus denne gang er en styrkelse af børne- og skoleområdet. Helt grundlæggende skal ældre medborgere og borgere med handicap fortsat kunne være sikker på en god service i Furesø. Det handler om tryghed og værdighed, og derfor er det glædeligt, at vi blandt andet er lykkedes med at sætte ekstra 30 millioner kroner af til hjemmeplejen, voksenhandicap og hjælpemidler. Vi skal fortsat passe på de værdier vi har, og vi sikrer ønskværdig udvikling. Vi prioriterer nedsættelse af dækningsafgiften i forhold til at være en attraktiv erhvervskommune.”

Gustav Juul (V), gruppeformand

”Det har været et centralt fokus for Venstre, at kommunens økonomi hænger sammen uden skattestigninger. Ydermere betyder en nedsættelse af dækningsafgiften, at vi skaber endnu bedre rammer for vores erhvervsliv. Vi har ønsket at fastholde kvaliteten på skole og dagtilbud og bevare de institutioner, som forældrene er glade for. Vi vil i de kommende år have fokus på, at den økonomiske balance, som budgettet lægger op til, også bliver fulgt.”

Helle Katrine Møller (B), gruppeformand

”Vi har landet et rigtig godt forlig, hvor det økonomiske udgangspunkt har vist sig mere positivt end først antaget. For De Radikale er det meget positivt, at besparelserne på ældreområdet, dagsinstitutioner og skoler er taget af bordet, og at vi kan nøjes med en pris- og lønregulering. For kultur, fritids- og idrætsområdet er besparelserne også blevet langt, mindre end der lå i kortene, og jeg glæder mig til det udviklingsarbejde, der nu skal sættes i gang på dette område.”

Øjvind Vilsholm (Ø), gruppeformand

”Enhedslisten har i forhandlingerne gået efter at bevare gode normeringer i skoler og daginstitutioner samt gode forhold for vores ældre og handicappede medborgere. Et andet kardinalpunkt har været at sikre, at ingen daginstitutioner lægges sammen, når der skal ses på mulighederne for at flytte nogle af vores daginstitutioner. Daginstitutioner skal i øvrigt kun flytte, hvis forældrene er enige i, at flytningen er en god idé. Endelig har vi sikret os, at Furesø Kommune fortsætter den ambitiøse kurs, når det gælder økologi, CO2-reduktion og energiforbedringer.”

Heidi Storck (UP), gruppeformand

”Vi har fundet løsninger, der fortsat gør Furesø til det foretrukne valg, når det gælder om, at kombinere karriere, kvalitet, komfort og kultur. Visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune får mere vægt, særligt til gavn for de udsatte grupper. Vi værner om børn og unges mulighed for ordentlig uddannelse og beskæftigelse. Og vi er enige om, at Furesø Museer overtager Jonstrupsamlingen, så fortællingen om Danmarks første Statsseminarium kan udvikles, og vi kan vise, hvordan Furesø også tidligere har været forrest i udviklingen af samfundet.”


Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Gustav Juul
Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk
Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Susanne Mortensen
Gruppeformand for Konservative

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 52 67 52 53
E-mail: smo@furesoe.dk
Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Relevante links