Bydelsmødre kommer til Furesø

Furesø Kommune vil uddanne frivillige Bydelsmødre i at benytte egne ressourcer og kompetencer til at støtte andre kvinder i lokalområdet. Bydelsmødre er med til at skabe stærke fællesskaber, er rollemodeller og baner vej for de kvinder, der er isoleret og er
sårbare.

På initiativ fra Furesø Integrationsråd opstarter Furesø Kommune nu et projekt med Bydelsmødre. Bydelsmødre er en landsdækkende organisation, der støtter isolerede kvinder med viden og information, så de kan tage kontrol over eget liv og træffe de beslutninger, som opleves som rigtige for dem. Det er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund der uddannes til bydelsmødre.

Kommunen har i maj 2016 ansat en boligsocialmedarbejder, der blandt andet skal opstarte projektet. Forventningen er, at der skal uddannes 15 Bydelsmødre i løbet af efteråret 2016.

Bydelsmødreindsatsen skal være med til at bringe håb og forandring i kvinders liv og at skabe et stærkere netværk for kvinder i lokalområdet. Det er meningen, at de sårbare kvinder får den information og støtte, de har brug for, så de kan klare sig selv. Indsatsen kan beskrives som hjælp til selvhjælp. Bydelsmødre kan for eksempel støtte borgeren i deltagelse i forældremøder, hjælp til at vasketøj på det lokale vaskeri, booke tid hos lægen eller i samarbejdet med forskellige myndigheder.

”De skal fungere som rollemodeller, så isolerede kvinder bliver inspireret til at engagere sig i samfundet. De er med til at løfte en integrationsopgave, som er eller kan være vanskelig for kommunen at
løfte, da disse kvinder vil være bedre i stand til at se, hvilke udfordringer, der er i det daglige,” siger Neslihan Diksan, der er formand for Integrationsrådet og medlem af Furesø Byråd.”

Bydelsmødrene tilegner sig en grunduddannelse, som består af faktuel viden om 14 forskellige emner om for eksempel familieliv og kommunens tilbud. Grunduddannelsen og bydelsmødrenes personlige viden samt deres netværk, er de forudsætninger der giver Bydelsmødrene mulighed for at hjælpe andre kvinder med at træffe de valg, som passer til dem.

Kommunens boligsociale medarbejder Rana Sérida er meget begejstret for projektet. ”Det et vigtigt, at kommunens mangfoldighed bliver udnyttet, så der skabes en synergi mellem de forskellige kulturer og kompetencer som kommunen har til rådighed,” fortæller Rana Sérida.

Er du vores nye Bydelsmor?

Bydelsmødre er en landsdækkende organisation med omkring 500 uddannede Bydelsmødre, der taler 54 forskellige sprog og er fordelt på knap 40 bydelsgrupper.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190