Erhvervsrettede ungdomsuddannelser kommer til Furesø

Furesø Erhvervsuddannelser
Furesø har gennem længere tid samarbejdet med fire erhvervsskoler om at få ungdomsuddannelser til kommunen. Nu har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling sagt ja: Furesø bliver rammen om et nyt tilbud af erhvervsrettede ungdomsuddannelser i regionen.

I Furesø Kommune er det visionen, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at udvikle og uddanne sig maksimalt, og i Budgetaftalen for 2015 satte byrådet sig for at etablere en eller flere nye ungdomsuddannelser i Furesø.

”Det glæder mig, at vi nu er så tæt på det mål, der giver de unge bedre muligheder for at klare sig på arbejdsmarkedet og hjælper vores virksomheder med at finde kvalificerede medarbejdere”, siger en meget glad Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune.

”Etableringen af erhvervsuddannelser i Furesø kommer ikke kun til at have stor betydning for os. Vi har i dag en meget succesfuld 10.klasseskole - Egeskolen - som nu bliver flankeret af nogle stærke spillere, der kan bringe nye fagretninger og tilbud på banen. Og de tilbud gælder altså også for unge, der kommer fra kommuner omkring os”, siger Ole Bondo Christensen.

Et bredt samarbejde mellem stærke spillere

Egeskolen og de fire erhvervsskoler: Knord, TEC, ESNORD og SOPU, skal sammen etablere det nye erhvervsrettede 10. klassetilbud, og erhvervsskolernes mål er klare: At understøtte målsætningen om, at flere vælger en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, og at give de unge et bedre grundlag for deres uddannelsesvalg gennem introduktion til erhvervsuddannelsernes forskellige karriereveje.

”Vi ser frem til – i et bredt samarbejde – at etablere et attraktivt uddannelsestilbud med fokus på det erhvervsrettede. Vi kommer nu endnu tættere på de unge mennesker og har en klar forventning om, at vores 10. klassetilbud, der kombinerer en 10. klasse-eksamen med starten på en erhvervsuddannelse, vil få flere til at vælge en erhvervsuddannelse til gavn for bl.a. erhvervslivet i Furesø.
Det er afgørende for os at få skabt et attraktivt og inspirerende ungemiljø – ellers bliver vi valgt fra, og de unge vil fortsætte med at vælge en gymnasial uddannelse uden at blive udfordret på deres valg og uden at kende de mange muligheder, som en erhvervsuddannelse giver”, lyder meldingen fra Lone Hansen, direktør for TEC, og René van Leer, direktør for Knord.

Furesøs erhvervsliv ser positivt på det nye tilbud

Undersøgelser viser, at den geografiske afstand til uddannelsesstedet er afgørende for unges tilbøjelighed til at vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
”Et lokalt erhvervsrettet 10. klassetilbud kombineret med et grundforløb er meget vigtigt i forhold til at skabe nye og bedre muligheder både for de unge og for erhvervslivet i Furesø. Ellers kommer virksomhederne til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne i Furesø efterspørger i stigende grad unge, der uddannelses- og karrieremæssigt orienterer sig mod erhvervslivet”, siger Solveig Bisgaard, formand for Furesø Industri.

Hareskov Elektric A/S udlærte 10 elever i 2014 og 8 elever i 2015:
”Vi skal uddanne svende, der er gode håndværkere og dygtige elektrikere. Med fokus på faglighed i et godt og socialt miljø, giver vi vores lærlinge både faglige og personlige kompetencer. Vi ønsker at beholde så mange som muligt af de svende, vi har udlært i firmaet, og det er kritisk for vores egen overlevelse, at vi har mulighed for at antage tilstrækkeligt med dygtige elektrikere. Derfor er udsigten til et lokalt uddannelsestilbud meget positiv for os”, siger Jesper Glyb, direktør for Hareskov Elektric A/S.

At vælge den rette vej

Egeskolen skal bære gode erfaringer, viden og faglighed fra den velfungerende almene afdeling i Jonstrup, som fortsætter med at eksistere i sin nuværende form, over i det nye, erhvervsrettede 10.klassetilbud. Egeskolen har fokus på relationer og på at rykke sig fagligt – uanset udgangspunkt.
”Et er, at vi kan sikre gode vækstbetingelser for vores lokale erhvervsliv. Noget andet er at give de unge et så varieret uddannelsestilbud som muligt. Det handler ikke om at vælge en uddannelse, fordi den er i baghaven, eller fordi karaktererne dikterer det. Det handler om at vælge det rette for den enkelte. Ellers står vi bare i en situation, hvor de unge springer fra på halvvejen. Og så er vi lige vidt”, siger Leif Petersen, skoleinspektør på Egeskolen.

Et stærkt uddannelses- og ungemiljø

Også Carsten Gade, rektor på Marie Kruses Gymnasium, ønsker tillykke med ministeriets godkendelse: ”Vi ser en stor fordel i, at der udvikles et stærkt uddannelses- og ungemiljø her i kommunen, og vi hilser erhvervsuddannelserne og Egeskolen velkomne. Jeg forestiller mig, at der bliver god grobund for sociale fællesskaber, fester og samarbejder på tværs af tilbuddene. Nogle ville måske kalde os konkurrenter – men med muligheden for at gå videre på gymnasiet fra et grundforløb på en erhvervsuddannelse, så er det slet ikke tilfældet”.

”Vi får nu et samlet løft af tilbuddet om ungdomsuddannelser, men der ligger også en stor opgave foran os i forhold til at formidle de mange muligheder for de unge og deres forældre. Derfor er det så fantastisk at vi er så mange stærke kræfter, der nu trækker i samme retning”, slutter Ole Bondo Christensen.

Fakta

  • Andelen af unge i Furesø, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse, ligger på ca. 7 pct., hvor andelen på landsplan ligger på 17 pct. – og regeringens målsætning er at øge denne til 25 pct.
  • Et attraktivt ungemiljø skal skabes i fællesskab med relevante parter som Ungerådet mfl.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)