Tilladelse: Telefonmast i Farum

Furesø Kommune har den 4. november 2016 givet landzonetilladelse til at etablere en mast til telekommunikation på Bistrupvej 198, 3520 Farum. Ønsker du at klage over tilladelsen, skal det ske til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen, som du finder på nmkn.dk, senest den 2. december 2016.

En mast kan ikke blive opført uden tilladelse fra grundejeren og en byggetilladelse fra Furesø Kommune. Sagsbehandlingen af master og antenneanlæg sker på baggrund af Byggeloven, Planloven og/eller Masteloven.

Furesø Kommune har en procedure, der dels fastlægger principper og retningslinjer for mobilantenneanlæg - dels stiller krav til ansøgninger, sagsbehandling og borgerinddragelse.

Læs mere om proceduren for opstilling af mobilantenneanlæg.Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen