Prisuddeling: Furesøs mestre blev hædret

Peter Garde fra Furesø Taekwondo Klub og Gert Hansen fra Rulnord vandt årets Idrætspris og Lederpris.

Hvert år hylder Folkeoplysningsudvalget særlige sportspræstationer af foreningsmedlemmer i Furesøs aktive foreningsliv. Arrangementet er også en hyldest til foreninger og frivillige i Furesø Kommune, som giver borgerne lige mulighed for et sundt og aktivt liv i stærke fællesskaber.

Uddeling af priser: Idrætspris og Lederpris 

Onsdag aften samledes over 120 aktive foreningsmedlemmer for at hylde de særlige resultater, som foreninger og deres medlemmer har opnået i løbet af den forgangne sæson 2015-2016. De store enkeltstående priser, Lederprisen og Idrætsprisen, gik til henholdsvis Gert Hansen fra Rulnord og Peter Garde fra Furesø Taekwondo Klub. 

Peter Garde fra Furesø Taekwondo Klub, Gert Hansen fra Rulnord, flankeret af formand for Folkeoplysningsudvalget Sven Krarup Nielsen (tv) og borgmester Ole Bondo Christensen (th)

Idrætsprisen tilfaldt Peter Garde, som vandt det Nordiske Mesterskab i taekwondo 2016 som den første Furesø-borger nogensinde. Peter Garde er 9. klasseelev på Hareskov Skole og er udtaget til talent og udviklingstræning i Copenhagen Taekwondo Center, som huser bruttolandsholdet. Samtidig assisterer han som træner og hjælpetræner i Furesø Taekwondo Klub.  

Gert Hansen har i mange år ydet en særlig indsats for børn og unge i Furesø Kommune og vinder derfor årets Lederpris.  Gert Hansen har lært børn fra 5-års alderen at stå på rulleskøjter og har også haft stor succes med at få børn tilknyttet Rulnord, som har særlige personlige udfordring så som ADHD, Aspergers syndrom o.l. Han beskrives som en ildsjæl af sine foreningskollegaer. 

I alt havde 13 foreninger medlemmer, som blev hædret som mestre. 

En tak til foreninger, frivillige og idrætsudøvere

Prisuddelingen er Folkeoplysningsudvalgets og Furesø Kommunes måde at sige tak til foreninger, frivillige og idrætsudøvere, som gør et enormt arbejde til glæde for alle borgere i kommunen. Det er også en lejlighed til at få synliggjort de mange idrætstalenter og idrætsledere, som kommunen har:

”Folkeoplysningsudvalget ønsker at markere både elite- og breddeidrætten med de priser, vi overrækker i dag. Her i Furesø Kommune har vi et alsidigt og aktivt idrætsliv. Ved at sætte fokus på de imponerende resultater, foreningerne stiller op med i dag, håber udvalget, at andre vil få lyst til at gå i gang med at dyrke idræt og være en del af de stærke fællesskaber, vi har her i kommunen”, siger formand for Folkeoplysningsudvalget, Sven Krarup Nielsen, som også uddelte alle priserne til arrangementet. 

Hædring af mestre 2016. Mange foreninger var mødt op for at fejre prisvinderne

Foreninger og foreningslivet giver livskvalitet 

”Vi er heldige i Furesø. Vi har en meget bred vifte af foreninger, der tilbyder spændende idræts- og fritidsaktiviteter for borgere i alle aldre. Vi har dygtige, og engagerede ledere og frivillige og vi har idrætsfolk, der klare sig flot nationalt og international. Det er alt sammen med til at sætte Furesø på landkortet og gør kommunen til et spændende sted at bo”, siger borgmester Ole Bondo Christensen (A) og slutter ”Der er brug for en stor tak til de mange, der gør en frivillig indsats i foreningerne. De er med til at skabe de stærke fællesskaber, som kendetegner vores kommune. Stort tillykke til årets modtagere af lederprisen og idrætsprisen og stort tillykke til de mange idrætsfolk, som vi nu har hædret for flotte resultater nationalt og internationalt i det forgangne år”. 

Fakta

  • Lederprisen uddeles til en leder for børn og unge, der indenfor foreningslivet i kommunen har ydet en særlig værdifuld indsats i den forgangne sæson. Prisen udgør 5.000 kr. 
  • Idrætsprisen uddeles til en udøver fra en af kommunes idrætsforeninger, der har opnået et helt særligt resultat den forgangne sæson. Prisen udgør 5.000 kr.
  • Hædring af mestre uddeles til foreningsmedlemmer fra Furesø Kommune, der har vundet guld ved DM / NM, eller som har vundet medaljer ved VM/OL. Prisen er en gave med kommunens byvåben på.

Folkeoplysningsudvalget og Furesø Kommune står bag arrangementet. Det er foreningerne selv, som indstiller deres særlige præstationer.

Du kan læse mere på www.foreningsportal.furesoe.dk/Prisuddelinger

Bliv aktiv: Vil du gerne gå til en fritidsaktivitet, kan du søge i kommunens foreningsregister under Foreningsregister på booking.furesoe.dk/netinterbook/

 

Kontakt

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)


Relevante links