The winner takes it all - detailhandelskonference 2016

Torsdag den 3. november var detailhandlens ildsjæle og aktører samlet i festsalen på Syvstjerneskolen. Her blev de præsenteret for et skarpt øjebliksbillede af den danske detailhandel – og et forum hvori, de kunne diskutere en ambitiøs kurs for detailhandlen her i kommunen.

Under temaet ”The winner takes it all” bød viceborgmester Preben Sandberg Pettersson velkommen med ønsket om, at deltagerne ville blive inspireret af indlæg og paneldebat. Han understregede samtidig, at alle må tage et ansvar for udviklingen: Furesø Kommune kan etablere de nødvendige rammer - detailhandlen skal udfylde og levere varen. 

Direktøren for Dansk Detail, Jørgen Rubæk Krebs, gav et bud på detailhandlens udvikling i årene fremover, hvor mindre butikker og internethandlen spiller en væsentlig rolle i udviklingen i detailhandlen. By- og kulturdirektør i Furesø Kommune, Niels Thygesen, gav et indblik i detail- og befolkningsudviklingen i Furesø Kommune, hvor den kommende bosætning vil finde sted og appellerede til, at detailhandlen måtte gribe bolden og være synlige overfor de mange nye borgere, der kommer til byen.

Flemming Birch, Partner i Birch & Birch, stod for aftenens hovedoplæg. Han gav en række gode eksempler på, hvorledes man kan gribe udfordringerne an. En af de ting, han mente var særlig vigtig, var at gøre hvert handelsområde til noget specielt og skabe præcis den fortælling, der skal til for at gøre det interessant for kunder at komme. 

Birgit Pichat - Vores Marked, Alexander Schacke – Gine Tøj A/S og Camilla Hovard – Værløse Optik gav også deres bud på, hvad der vil give detailhandlen succes fremover. 

Under aftenens paneldebat blev både detailfolk og politikere udfordret på, hvad de kunne gå hjem og arbejde videre med. Salen bød ind med kommentarer og spørgsmål. Bedre skiltning, samarbejde mellem handelscentrene og meget andet, blev noget af det, som man meget hurtigt kunne arbejde videre med såvel i detailhandlen som i forvaltningen. Der var en rigtig god stemning, og alle var engagerede i emnet.

Spørgsmålet om udvikling af detailhandlen blev rejst på Erhvervskontaktudvalgsmødet i marts. Siden da har en lille arbejdsgruppe bestående af erhvervsdrivende, ejere af erhvervsejendomme til detailformål og repræsentanter fra forvaltningen arbejdet på en konference med fokus på udvikling af detailhandlen i Furesø Kommune.
Kontakt

Erhvervsteam

Erhvervskonsulent
Flemming Ipsen
Tlf.: 7235 5454

Byudvikler
Jesper Krarup
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)