Regnskab 2015 viser et samlet plus, men serviceudgifter under pres

Hånd, der taster på en regnemaskine
Foto: Colourbox
På Økonomiudvalgsmødet blev regnskabet for Furesø Kommune for 2015 behandlet. Resultatet viser, at der er brugt næsten 30 millioner kroner mindre end forudsat i budgettet. Dette dækker dog over, at en række driftsområder har haft stigende udgifter i løbet af året.
Furesø Kommunes regnskab for 2015 viser et mindre forbrug på næsten 30 millioner kroner sammenlignet med det oprindeligt vedtagne budget.

Furesø Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner presset på serviceudgifterne. Driftsbudgettet har i 2015 i særlig grad været udfordret af stigende udgifter som følge af flere flygtninge, stigende udgifter til sundhed og voksenhandicap, samt ændrede refusionsordninger på beskæftigelsesområdet. De samlede udgifter til drift er derfor øget med 46 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget. Til gengæld er kommunens anlægsudgifter lavere i 2015 end forventet blandt andet som følge af forskydninger i en række anlægsprojekter, herunder pcb-renovering af Solvangskolen.

”Regnskabet for 2015 understreger, at der fortsat skal være vedholdende fokus på stram økonomistyring og realistisk budgetlægning”, udtaler borgmester Ole Bondo Christensen (A).

”I de kommende år må vi fortsat forvente stramme budgetrammer som i alle landets kommuner. Regeringens omprioriteringsbidrag, befolkningsudviklingen og øget pres på en række serviceområder gør, at det er helt nødvendigt løbende at effektivisere kommunens drift og fortsætte den stamme økonomistyring i årene der kommer”, slutter borgmester Ole Bondo Christensen.

Et samlet Økonomiudvalg anbefalede onsdag aften regnskabet til byrådets godkendelse, som skal behandles i Byrådet den 30. marts, hvorefter det sendes til revisionen. Årsregnskabet forventes endeligt godkendt senest august 2016.

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk