Borgere søges til udvikling af Værløse Bymidte og flere handicap- og senioregnede boliger

Du kan søge om at være med, når Furesø Byråd nedsætter to rådgivende udvalg. Med udvalgene vil politikerne teste nye måder at udvikle løsninger i samspil med borgerne og skabe bedre beslutninger.

Efter sommerferien skal byrådet udpege medlemmer til to nye udviklingsudvalg, hvor borgere, repræsentanter fra foreninger og politikere mødes og drøfter udviklingen af Værløse Bymidte samt udviklingen af fremtidens handicap- og senioregnede boliger.

Byrådet søger derfor nu en række borgere i Furesø Kommune, der har erfaring med eller interesse i de to emner. Byrådet har netop i enighed godkendt kommissorier for de to udviklingsudvalg, hvor de præcise profiler for borgerne er beskrevet.

”Baggrunden er et ønske om at kvalificere beslutningerne ved proaktivt at bringe borgernes erfaringer i spil i vigtige udviklingsopgaver. Samtidig håber vi, at vi kan få endnu mere praktisk erfaring med borgerinddragelse, så vi senere kan tage disse erfaringer med i udviklingen af den måde, vi i øvrigt arbejder politisk på her i kommunen,” siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

De to udviklingsudvalg skal begge fungere rådgivende overfor byrådspolitikerne. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal de klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for de to temaer i fagudvalg og byråd.

En bedre bymidte

Forløbet omkring Værløse Bymidte skal finde svar på, hvordan bymidten kan styrkes, så den bliver mere levende og velfungerende, og så der skabes et attraktivt og aktivt byrum. Det handler om de fysiske rum, butiks- og erhvervslivet, kultur- og fritidstilbud samt bymidten som boligområde. 

Udviklingsarbejdet vil blandt andet ske i tæt samarbejde med centerforeningen og de relevante grundejere.

Bedre handicap- og seniorboliger 

Udviklingsudvalget for fremtidens handicap- og senioregnede boliger skal give anbefalinger til hvor og hvordan, der kan bygges nye handicap- og ældreegnede boliger i Furesø, hvilket der vil være et stort behov for i fremtiden.

Udvalget skal samarbejde med seniorrådet og handicaprådet. 

Fakta om arbejdet i et udviklingsudvalg

Når udviklingsudvalgene er nedsat, går de straks derefter i gang med deres arbejde, som forventes at løbe indtil foråret 2017. Herefter evalueres de og byrådet tager samtidig en drøftelse af, hvordan erfaringerne kan indgå i forbedring af borgeinddragelsen i kommunen.

Udvalgene arbejder fra sensommeren ’16 og frem til foråret ’17. I den periode må påregnes 2-3 møder udover opstartsmøde. Imellem nogle af møderne kan der være deltagelse i mindre arbejdsgrupper.

Fakta om borgerprofilerne

Til udviklingsudvalg vedrørende Værløse Bymidte skal deltage repræsentanter fra centerforeningen, grundejerne og kulturaktørerne. Herudover søges:

  • 1 borger med baggrund som arkitekt eller byplanlægger
  • 1 borger der arbejder indenfor PR/branding og som gerne har professionel erfaring fra lignende opgaver.
  • 2 borgere med interesse for byudvikling

Til udviklingsudvalg vedrørende fremtidens handicap- og senioregnede boliger:

  • 2 borgere med faglig kompetence indenfor by- og boligudvikling
  • 1 beboer eller pårørende til beboer i bofællesskabet i Svanepunktet (§ 108)
  • 1 beboer eller pårørende til beboer på Lillevang, Solbjerghaven, Ryetbo eller Svanepunktet (§ 105 med § 85)
  • 2 borgere der modtager høj grad af kommunale ydelser på henholdsvis ældre- og handicapområdet i eget hjem
  • 3 borgere der ikke modtager kommunale ydelser og er i slutningen af arbejdslivet og skal til at overveje ønsker til seniorlivets boformer
  • 1 borger der har valgt at bosætte sig i seniorbofællesskab

Læs mere om arbejdet i udviklingsudvalgene og indstil eventuelt dig selv på www.furesoe.dk/udviklingsudvalg

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Borgmesterkontoret

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4001
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)