Mere hjælp - og større krav til de ledige

Situationen er ikke til at tage fejl af – et stramt budget og målsætning om at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse gør, at Jobcenter Furesø skal være bedre til at få borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp i arbejde eller videre i uddannelse. De ledige skal opleve en sammentænkt strategi og flere jobåbninger, når de kommer til jobcentret – men der bliver også stillet flere krav.

Vi kommer til at forvente mere af vores ledige borgere - men det skal ikke ske på bekostning af fagligheden og det enkelte menneske, understreger jobcenterchef Flemming Sommer:

”Furesøs nye strategi for kontanthjælpsområdet skal være med til at sikre, at vores ledige opretholder deres kompetencer og kontakten til arbejdsmarkedet. At være i beskæftigelse gør en stor forskel, og det betyder meget for den enkelte at være en del af et arbejdsfælleskab, og det skal vi understøtte bedre”, siger Flemming Sommer.

Derfor handler den nye strategi om at sætte hurtigt og målrettet ind med relevante jobtilbud. Den skærpede indsats skal naturligvis tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov, så borgerne vil blive fulgt tæt undervejs. Den nye strategi ændrer nemlig ikke på det faktum, at man har pligt til at deltage og gøre alt, hvad man er i stand til for at blive klar til arbejdsmarkedet.

Hurtigt i gang med jobpraktik

Fra den 15. august vil alle nye modtagere af kontant- og uddannelseshjælp blive mødt med aktivering i form af jobpraktik i enten privat eller offentlig virksomhed. Den sættes i gang allerede dagen efter, at borgeren har meldt sig ledig. Tager man ikke imod tilbuddet, sanktionerer jobcentret med det samme på den ydelse, man modtager. Det har med andre ord konsekvens, hvis man ikke selv gør en aktiv indsats for at vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Jobcentret er lige nu i fuld gang med at etablere en ”praktikbank” bestående af en række forskelligartede virksomheder, der med kort varsel kan tage borgere i praktik.

”Vi oplever generelt stor åbenhed fra det lokale erhvervsliv i arbejdet med at finde jobpraktikker til de ledige, og vi er meget tilfredse med det tætte og konstruktive samarbejde” siger Flemming Sommer.

”Vi skal give borgerne bedre muligheder og forudsætninger for at forsørge sig selv gennem arbejde eller uddannelse. Vi håber, at den ændrede indsats hurtigere kan hjælpe borgere med at flytte fra kontanthjælpsområdet til selvforsørgelse”, siger Preben Sandberg Pettersson (A) , formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Furesø Kommune, og fortsætter:

”At kunne bruge de kompetencer, man har, og deltage aktivt på arbejdsmarkedet giver øget livskvalitet og er alfa og omega for at kunne klare sig selv og blive uafhængig af ydelser og overførselsindkomster fra det offentlige. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at borgerne kommer hurtigst muligt ud af kontanthjælpssystemet - naturligvis med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Endelig gavner det selvfølgelig også os alle i Furesø og kommunens økonomi, at flere borgere bliver selvforsørgende og uafhængige af offentlig ydelser”, slutter Preben Sandberg Petterson.

Fakta 

  • Ved udgangen af maj 2016 var 427 personer på kontanthjælp og 230 på uddannelseshjælp i Furesø Kommune. 
  • Ledigheden for jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede dagpengemodtagere i Furesø var i maj 2016 på 3,1 %. I Hovedstadsregionen var ledigheden samlet på 4,3 %

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk