Ændring af grøft i Lille Hareskov

Furesø Kommune har besluttet at fremme et reguleringsforslag om ændring af en grøft mellem Skovløbervangen og Hejrebakken igennem Lille Hareskov. Grøften bliver omlagt, så vandet føres ind i skoven i en lavning.
Projektet er i høring fra den 28. juni-3. august. Har du kommentarer til forslaget, kan du sende dit høringssvar senest den 3. august til furesoe@furesoe.dk eller via e-Boks som Digital Post. Skriv ”Skovløbervangen” i emnefeltet.

Læs mere om projektet på www.furesoe.dk/hoering

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen